پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سیزدهم

درودها بر شما، همین حرکت پشت بازو هالتر خوابیده را، می توانید با ابزارهای دیگری همچون دمبل، سیم کش و حتی با استفاده از وزن بدن اجرا نمایید، نمونه آخر در گذشته، در پست های مربوط به تمرین با استفاده از وزن بدن، خدمتتان شرح داده شد. جهت استفاده از دمبل، هم می شود یک دمبل را با دو دست گرفته و هم می شود دو دمبل اختیار کرده و تکرارها را پیش ببرید.

در زمان استفاده از یک جفت دمبل، شما هم می توانید سمت راست و چپ را به گونه ای مستقل تمرین دهید و هم می توانید جهت سمت ضعیف تر، به صورتی متمرکز تر انقباض و کشش عضلانی را در طول دامنه مثبت و منفی تکرارها، به اجرا در آورید. جهت اینگونه اجرای حرکت، می توانید دمبل ها را به گونه ای در دست بگیرید که کف دستان شما به سمت یکدیگر قرار داشته باشد که به این ترتیب، هم از فشار ناخواسته بر مفصل مچ دستان شما کاسته می شود و هم در انتهای دامنه مثبت، می توانید یک انقباض عضلانی عمیق را به بخش داخلی عضلات سه سربازویی، وارد آورید.

مزیت دیگر بکارگیری از این روند، فرضا شما در حال رسیدن به ناتوانی در پیشبرد تکرارها هستید، حال یکی دو تکرار تا رسیدن به این نقطه، شروع می کنید به اجرای یک تکرار درمیان برای هر سمت، یعنی یک تکرار دست راست، یکی دست چپ، به این شکل خواهید توانست بر مدت زمان تحت فشار بودن عضلات مربوطه افزوده و از این امر، همچون محرکی جهت ایجاد شرایط رشد عضلانی، بهره ببرید.

ادامه دارد…
شاد باشید.
مهران موسوی پور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *