دسته: نکات-تمرینی

تکنیکی جهت ایجاد اضافه بار

درود ها بر شما، بارها خدمتتان عرض کرده ام، مهمترین اصل در افزایش حجم توده عضلانی، در تمرینات، ایجاد اضافه بار مورد استفاده بوده که یکی از تعاریف آن بکارگیری تعداد تکرارهایی بیشتر از جلسه قبلی، بروی یک عضله و یک حرکت مشخص و صد البته وزنه ای همانند جلسه قبلی، می باشد. یکی از […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش نهایی

درودها بر شما، از سوی دیگر، افرادی همچون مایک منتزر و دوریان یتس، به استراحت تقریبا زیاد میان تمرین دادن یک گروه عضلانی مشخص، اعتقاد داشتند، تا جایی که مایک منتزر، برخی از شاگردانش را، جهت هر گروه عضلانی، هر ده روز یکبار تمرین می داد، البته نتایج درخوری هم کسب می کردند. فرضا یک […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش هشتم

درودها بر شما، همین مثالی را که در پست قبلی، جهت کاهش حجم تمرین و در ازاء آن افزایش فرکانس تمرینی ذکر گردید، می توان فرضا برای ۶ روز در هفته بیانش کرد، به همان ساق پا باز می گردم. فرضا شما سه حرکت ساق پا دستگاه ایستاده، ساق پا دستگاه نشسته و ساق پا […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش هفتم

درودها بر شما، با افزایش سابقه تمرینی، کم کم، بخش های از گروه های عضلانی مطرح در هنر پرورش اندام، ضعف و عدم هماهنگی شکل پذیری، افزایش حجم و تقارن را، نسبت به دیگر گروه های عضلانی، نشان خواهند داد. همانگونه که عرض گردید، اکثر افراد به اشتباه، تعداد حرکات و ست های تمرینی را، […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش ششم

درودها بر شما، معمولا افرادی که بر سابقه تمرینی شان در ورزش تناسب اندام و یا پرورش اندام افزوده می شود، به مرور هم از سرعت افزایش حجم توده عضلانی ایشان نیز کاسته خواهد شد، چرا که طبیعتا، به صورت تدریجی، به حداکثر پتانسیل رشد عضلانی خود، متناسب با ژنتیکشان، خواهند رسید. اغلب به نقطه […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش پنجم

درودها بر شما، در گذشته هم عرض کرده ام، هر چه شما بتوانید از مدت زمان یک جلسه تمرینی خود، با استفاده از مواردی همچون کاهش میزان استراحت میان ست های تمرینی و کاهش حجم تمرین با استفاده از تکنیک های شدت دهنده و به نوعی فراتر بردن توده عضلانی که به وسیله آن، میزان […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش چهارم

درودها بر شما، فرض بفرمایید که شما قصد تمرین دادن عضلات سینه ای را داشته و به منظور انتخاب تعداد ست ها و حرکات، دو راهکار و رویه ذیل را، پیش رو دارید: اول اجرای سه ست برای هر حرکت، یک ست گرم کردن و آشنایی با حرکت و دو ست تا ناتوانی و استفاده […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش سوم

درودها بر شما، تصور بفرمایید که به صورت هفتگی، دو جلسه تمرینی را جهت عضلات سه سربازویی خود، در نظر گرفته اید، در هر جلسه، بیش از ۱۵ ست را روی این گروه عضلانی، اجرا می کنید. در مجموع از حرکات پشت بازو سیم کش ایستاده، پشت بازو دمبل جفت دست پشت سر، پشت بازو […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش دوم

درودها بر شما، تصور بفرمایید که فرضا یکسال از سابقه تمرینی منظم شما، می گذرد، همه چیزی هم به صورت حساب شده، متناسب با اهداف و نیازهای بدن شما، در این یکسال پیش رفته است. فرضا قطر عضلات بازوان شما، در بدو شروع، ۳۰ سانتیمتر بوده، حالا پس از یک سال، فرضا ۳۷ سانتیمتر شده […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش نخست

درودها بر شما، اکثر افرادی که در ورزش پرورش اندام (توجه داشته باشید که عرض کردم پرورش اندام، نه بدنسازی، فرضا بدنسازی تخصصی یک رشته ورزشی) دستی بر آتش دارند، معتقد هستند که یک پرورش کار، با افزایش سابقه تمرینی، نیازمند افزایش حجم تمرین، آنهم با افزودن تعداد حرکات و ست های تمرینی، می باشد. […]
عنوان ۱ از ۳۵۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »