دسته: ساق پا

راهکاری جهت رشد عضلات ساق پا…

درود بر شما، یکی از راهکارهای تقویت عضلات ساق پا تغییر ریتم و رنج تکرارها جهت ستهای تمرینی می باشد. این عمل را می توان به گونه های مختلفی اجرا کرد، برای مثال یک جلسه از رنج تعداد تکرار پایین استفاده کرد و در جلسه بعدی از تعداد تکرارهای بالا بهره برد و یا کلا […]

آناتومی حرکت ساق پا دستگاه نشسته

درود بر شما، حرکت ساق پا دستگاه نشسته، عمده فشار تمرینی را بر عضله سولئوس یا همان نعلی شکل در ناحیه ساق پا وارد می کند، این عضله در دیگر تمرینات مربوط به ساق پا مانند ساق پا ایستاده دستگاه و یا ساق پا دستگاه پرس نیز درگیر می شود ولیکن به عنوان یک عضله […]

آناتومی حرکت ساق پا دستگاه ایستاده

درود بر شما، حرکت ساق پا دستگاه ایستاده از دسته حرکات ایزوله یا تک مفصلی بوده که موجبات درگیری و تحریک به رشد عضلات دوقلویی ساق پا را فراهم می کند. خیلی از عزیزان در این حرکت از وزنه بیش از حد توانشان استفاده می کنند و در پی آن دامنه حرکتی را بصورت ناقص […]

ترکیبی از حرکات ددلیفت، بارپی ،پرش و بارفیکس

درود بر شما، حرکت بارپی را می توان جهت افزایش حداکثری توان قلبی و عروقی و افزایش آمادگی جسمانی بخصوص جهت ورزشکاران رشته های رزمی و همچنین کراس فیت، با حرکاتی همچون ددلیفت، پرش از روی میله و بارفیکس بصورت ترکیبی و سوپرست اجرا کرد. همچنین می شود انواع تکنیکهای مختلف بدنسازی را جهت این […]

حرکت Burpee

درود بر شما، حرکت بارپی از دسته حرکات ترکیبی و پلیومتریک بوده که بصورت همزمان موجب درگیری عضلات سه سربازویی، سینه، سرشانه، چهارسر ران، عضلات شکم، عضلات نشیمنگاه و عضلات ساق پا می شود. همین تعداد بالای گروه های عضلانی درگیر در تمرین موجبات ترشح حداکثری هورمونهای آنابولیزان را در بدن ورزشکار مهیا می سازد. […]

آناتومی حرکت ساق پا دستگاه پرس

درود بر شما، حرکت ساق پا دستگاه از آن دسته حرکاتی است که در عین حال که بسیار کارآمد می باشد، مورد کم توجهی و بی مهری توسط عزیزان ورزشکار قرار می گیرد.مزیت اصلی این حرکت بر انواع دیگر حرکات مربوط به ساق پا، اجرای تمرین با تمرکز و انقباض و کشش به مراتب دقیقتر […]