دسته: تمرین بی هوازی با شدت مضاعف

تناوب تعداد جلسات تمرینی روی عضلات

یک عضله بزرگی را مانند زیربغل، حتی تا سه بار هم می شود در طول هفته تحت فشار و کار کرد قرار بگیرد. هرچه تمرین شما فشرده تر باشد و تعداد ستهای تمرینی کمتر و زمان تمرین کوتاه تر باشد، سرعت ریکاوری عضلانی و سیستم عصبی عضلانی بعد از آن جلسه تمرینی بالاتر خواهد رفت. […]

فلسفه تمرینات با شدت مضاعف – بخش پایانی

در ادامه به سراغ سبک تمرینی شدت مضاعف ابداعی دوریان یتس می رویم. یتس ترکیب تمرینی را به چهار بخش کلی تقسیم کرد،شامل؛ سینه و دو سر بازو، عضلات پایین تنه، عضلات پشت و پشت سرشانه ها و در نهایت عضلات بخشهای جلویی و میانی سرشانه و کول و سه سربازو. او نام این روش […]

فلسفه تمرینات با شدت مضاعف – بخش دوم

فلسفه تمرینات با شدت مضاعف منتزر جهت تمرین دادن شاگردانش بصورت کلی از دو ترتیب زیر استفاده می کرد: روز اول:چهار سر ران،ساق،سینه،بخشهای میانی و جلویی سرشانه و سه سر بازوروز دوم استراحتروز سوم:همسترینگ و دو سر ران،عضلات پشت و زیربغل،بخش پشتی سرشانه ها،کول،دو سر بازو و شکمروز چهارم استراحت و روز پنچم تکرار سیکلنوع […]