دسته: حرکات کششی

حرکات کششی سرشانه و کول

درود بر شما، تصاویر خود گویای همه چیز می باشد، منتها سعی در اجرای حرکات کششی بصورت شروعی آهسته داشته باشید، برخی عزیزان به یکباره عضلات خود را کشش می دهند، برای مثال در ابتدای شروع تمرینات و بدون گرم سازی اولیه بدن، که این خود می تواند موجبات گرفتگی شدید عضلات را فراهم کند. […]

کشش روی عضلات همسترینگ (دوسر ران)

درود بر شما، در ادامه مبحث تمرینات مربوط به عضلات همسترینگ، قصد معرفی سه حرکت کششی مناسب این عضلات را خدمتتان دارم. از قوز کردن بپرهیزید عکسها خود گویایی همه چیز می باشد، منتها نکته ای که بایستی در اعمال کشش روی عضلات دو سر ران در حین اجرا مد نظر قرار گیرد، حفظ قوس […]