پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شصت و سوم

درودها بر شما، جهت افزایش شدت تمرین و ایجاد روندی که باعث عدم عادت کردن سیستم عصبی عضلانی شود، می توانید تکنیک های مختلفی را در حرکات ذکر شده، بکار برید. برای مثال در حرکت جلوبازو دراز کشیده روی میز شیبدار با استفاده از دمبل، فرضا به صورت جفت دست تکرارها را تا ناتوانی نسبی پیش می برید، از آن نقطه به بعد، به صورت یک دست درمیان به ادامه تکرارها پرداخته که این امر باعث افزایش مدت زمان تحت فشار بودن عضلات درگیر شده و خود می تواند همچون عاملی جهت افزایش تحریک به رشد عضلانی، استفاده شود.

تکنیک استراحت و توقف، فرضا پیش برد تکرارها تا رسیدن به ناتوانی، حالا ۱۰ ثانیه استراحت، مجددا تا ناتوانی، حالا ۱۵ ثانیه استراحت و بار دیگر تا ناتوانی. تکنیک تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکت، البته پس از اینکه در اجرای دامنه کامل یک تکرار به ناتوانی رسیدید و یا استفاده از حریف تمرینی، پس از رسیدن به ناتوانی در اجرای دامنه مثبت یک تکرار، کمک گرفتن در اندازه ای که بتوانید بخش مثبت را پیش ببرید، دامنه منفی را نیز به صورت کنترل شده و تنها با توان خودتان اجرا نمایید.

ادامه دارد…
شاد باشید.
مهران موسوی پور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *