بایگانی برچسب ها: تناسب اندام

از فول بادی تا اسپلیت – بخش نهایی

درودها بر شما، در تمرینات به شکل اسپلیت، همانطور که خدمتتان عرض شد، با پیشرفت در علم دوپینگ و گسترده شدن این پدید مخرب، فرد ورزشکار، تعداد حرکات و ست های بیشتری را در هر جلسه تمرینی بکار گرفته، بدون اینکه احساس ضعف در قوا و یا تمرین زدگی را تجربه نماید، ولیکن همین فشار […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش نهم

درودها بر شما، با مشاهده گراف پایین، که به مقایسه تمرین دو روز در هفته به صورت اسپلیت و ۹ ست تمرینی برای هر گروه عضلانی در برابر ۶ روز تمرین فول بادی با سه ست جهت هر گروه عضلانی، می پردازد، مشاهده می فرمایید که در مورد اول، بدن به صورت موقتی به حداکثر […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش هشتم

درودها بر شما، دکتر داردن، در روز دوم تمرین، تقریبا همان قالب روز اول را حفظ نموده است، با این تفاوت که حرکت پارالل و نشر از جانب دمبل را به تمرین افزوده که و توصیه به اجرای آنها بر اساس ست های تمرینی مرسوم نموده است، همچنین حرکت پرس سینه هالتر را با تکنیک […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش هفتم

درودها بر شما، اکنون می پردازم به برنامه تمرینی پیشنهاد داده شده توسط دکتر داردن. برخی از ستها با استفاده از تکنیک منفی اجرا شده و برخی دیگر به صورت مرسوم، آنهایی که بایستی با تکنیک منفی اجرا شوند را با اختصار Neg، یا همان Negative، مشخص می نمایم و مابقی را با Reg یا […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش ششم

درودها بر شما، در خصوص رعایت اصل اضافه بار در این رویه تمرینی، دکتر داردن پیشنهاد می کند که؛ زمانی که ورزشکار بتواند رنج بالای تکرارهای ذکر شده را، یعنی اعداد ۱۰ و ۸، با راحتی نسبی اجرا نماید، بایستی حداقل ۵ درصد به وزنه مورد استفاده بی افزاید، تا مجددا به رنج پایین دست […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش پنجم

درودها بر شما، در اینجا قصد دارم به برنامه تمرینی نمونه ای که دکتر الینگتون داردن، در سال ۲۰۱۶، در وبسایت شخصی خود منتشر نمودند، بپردازم. این تمرین بر اساس رویه فول بادی طراحی شده و در آن از ست های تمرینی مرسوم و ست هایی با تکنیک منفی، بکار گرفته شده است. در ابتدا […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش چهارم

درود ها بر شما، رویکردی که سالها پیش، توسط دکتر داردن، جهت اجرای تمرینات فول بادی، بهینه گردید، دارای انواع مختلفی می باشد، یکی از آنها، برای مثال، اجرای یک حرکت برای هر عضله و کلا یک ست تا ناتوانی و چه بسا فراتر از آن، با استفاده از تکنیکهایی مانند تکرارهای فوق آهسته، تکنیک […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش سوم

درود ها بر شما، یکی از رویه های تمرینی فول بادی که به صورت گسترده توسط شاگردان آرتور جونز بزرگ، مورد استفاده قرار می گرفت، روش ناتیلوس بود که در گذشته به کرات، در خصوصش خدمتتان نوشته ام، تمرینی با استفاده از تکنیک عمدتا پیش خستگی و بکارگیری تجهیزات تمرینی برند ناتیلوس که طراحی آنها، […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش دوم

درود ها بر شما، همانگونه که خدمتتان عرض کردم، در گذشته، اکثر ورزشکاران زیبایی کار، با رویه تمرینی فول بادی به تمرین می پرداخته اند، در طی هر جلسه تمرینی، یک تا دو حرکت را برای عضله انتخاب نموده و معمولا سه ست را به هر کدام اختصاص می دادند، که بخشی از آن هم […]

از فول بادی تا اسپلیت – بخش اول

درودها بر شما، سال ها پیش، یعنی چیزی حدودا ۶۰ سال قبل، زمانی که ورزش پرورش اندام امروزی بیشتر به زیبایی اندام می ماند تا تولید حجم و توده عضلاتی با اندازه های واقعا خارج از عرف، قهرمانان این رشته، افرادی مانند رگ پارک، استیو ریوز، جان گری مک و….، در هر جلسه تمرینی، کل […]