بایگانی برچسب ها: آمادگی جسمانی

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و نهم

درودها بر شما، در اجرای حرکت جلوبازو روی میز لاری، از هر ابزاری که به عنوان ایجاد کننده اضافه بار بهره ببرید، بایستی ارتفاع میز و نشیمنگاه آن را به گونه ای در نظر بگیرید که تا جای ممکن، بالاتنه نسبت به زمین عمود قرار گرفته، پد قرارگیری دستها بر روی آن، به صورت کامل […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و هفتم

درودها بر شما، روند دیگری که می توانید در جلوبازو دمبل میز شیبدار از آن بهره ببرید، پیش بردن تکرارها تا ناتوانی به شکل مرسوم بوده، زمانی که دیگر اجرای دامنه مثبت به تنهایی در بیومکانیک صحیح این حرکت، برایتان دیگر مقدور نبود، جهت پیشروی در همین دامنه، مچ ها را چرخانده و دستان خود […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و ششم

درودها بر شما، در وضعیت جلو بازو دمبل نشسته که به ناتوانی رسیدید، آرنجها را نسبت به بالاتنه کمی عقب تر داده و شروع به اجرای جلو بازو دمبل از نوع اصطلاحا Drag درگ، بنمایید، یعنی دمبل ها هم راستای بالاتنه، با حرکت کردن آرنجها به سمت عقب و انقباض عضلات دوسربازویی، به سمت بالا […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و پنجم

درودها بر شما، در حرکت جلوبازو دمبل میز شیبدار، مجددا دست شما به جهت بکارگیری تکنیک های مختلف تمرینی و شدت دهنده، بسیار باز می باشد. برای مثال تکرارهای ۲۱ عددی، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکت، استراحت و توقف، درآپ ست ها، سوپرست های عضلات متقابل، پیش خستگی، پس خستگی، انقباض ایزومتریک، کمکی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و سوم

درودها بر شما، وزنه مورد استفاده شما، باید در حدی باشد که در حین اجرای تکرارها، تقریبا، آرنج های خود را در یک مکان به صورت ثابت و بدون تاب دادن حفظ کنید، بتوانید حداقل یک ثانیه در انتهای دامنه مثبت مکث داشته باشید و دامنه منفی را طی فرضا دو ثانیه و به صورت […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و دوم

درودها بر شما، زاویه میز پرس بالا سینه را در نظر داشته باشید، تقریبا ۳۰ الی ۴۵ درجه است (بهترین حالتش برای بخش فیبر بالایی سینه همان ۳۰ درجه است)، حال جهت اجرای جلو بازو دمبل تکیه داده روی میز شیبدار، یک زاویه فرضا ۶۰ درجه، بسیار مناسب می باشد، چرا که در انتهای دامنه […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و یکم

درودها بر شما، به عضلات دوسربازویی یا همان جلوبازوها باز گردیم. به صورت کلی، در برخی از حرکات جلوبازو، آرنجهای شما از تنه، به گونه ای جلو تر قرار می گیرد، همانند جلوبازو لاری، با هر ابزار ممکن. در حالتی دیگر، آرنجها عقب تر از بالاتنه قرار می گیرند، همانند جلوبازو دمبل نشسته روی میز […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیستم

درودها بر شما، تکنیک تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه کامل حرکت، به راحتی در حرکت دیپ، قابل کاربرد است، منتها یک مطلب را بایستی در نظر داشته باشید که این تکرارهای غیر کامل را از نظر دامنه حرکت، در کدام بخش از یک تکرار، اجرا کنیم، کمی این موضوع را شرح می دهم. معمولا […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش نوزدهم

درودها بر شما، روند دیگری که به راحتی، جهت گیج کردن سیستم عصبی عضلانی، در حرکت دیپ قابل کاربرد است، جابجا نمودن عرض قراردهی دست ها بر روی نیمکت، در پیشروی تکرارها، می باشد. به خاطر داشته باشید که به صورت کلی و پیش فرض، بهترین عرض قراردهی دست ها، برابر با پهنای شانه شما […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش هجدهم

درودها بر شما، در حین اجرای دامنه منفی و در ادامه آن پیشبردن بخش مثبت از یک تکرار، هر مقدار بتوانید بازوان خود را در کنار پهلوها نگاه دارید، یعنی آرنجها به سمت عقب بدن حرکت کرده و در دامنه مثبت همین مسیر را به سمت جلو طی کنند، بر درگیری عضلات سه سربازویی خود، […]
عنوان ۲۰ از ۶۹« اولین...۱۰«۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲ » ۳۰۴۰۵۰...آخر »