دسته: تمرین

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و پنجم

درودها بر شما، استفاده از یک حرکت ایزوله یا همان تک مفصلی، پیشروی تا ناتوانی و بلافاصله پس از آن اجرای شنا دست جمع یا بر عکس این روند نیز که اولی رویه پیش خستگی بوده و بعدی پس خستگی، به راحتی در افزایش شدت تمرین با استفاده از این حرکت، مقدور می باشد. ورزشکاران […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و چهارم

درودها بر شما، در حرکت شنا دست جمع، جهت افزایش شدت و فشار تمرین، می توانید از روندهای متنوعی بهره ببرید. برای مثال می توانید به شکل مرسوم اجرای این حرکت، تکرارها را پیش ببرید، رفته رفته، به نقطه ای که دیگر ادامه تکرارها برایتان واقعا مشکل شده است، برسید، شروع می نمایید به کمی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و سوم

درودها بر شما، تکرارها را به گونه ای پیش ببرید که در انتهای دامنه مثبت، سعی کنید پیش از قفل شدن مفصل آرنج، از پیشروی بیشتر در این بخش خودداری ورزید و در انتهای دامنه منفی نیز، به حدی پایین بیایید که تقریبا سینه شما با پشت دستان شما که بر زمین قرار گرفته است، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و دوم

درودها بر شما، حرکت پشت بازو شنا دست جمع که به شنا دست الماسی نیز معروف می باشد و در گذشته نیز، در خصوص آن خدمتتان مطلب نوشته ام، به نوعی یکی از بهترین حرکات پرورش دهنده عضلات سه سربازویی بوده که در کنار آن، موجبات تقویت عضلات سینه ای و درگیر سازی بیشینه فیبر […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و یکم

درودها بر شما، در همین حرکت جلوبازو روی میز لاری، با چرخاندن مچ دستان خود، می تواند در صورت استفاده از دمبل، دست ها را در وضعیت جلوبازو دمبل چکشی روی میزلاری قرار بدهید و یا اگر از هالتر، سیم کش و دستگاه استفاده می کنید، دستها را در وضعیت جلوبازو معکوس یا همان ساعد […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی ام

درودها بر شما، تکنیک استراحت و توقف، به راحتی در جلو بازو روی میز لاری قابل کاربرد است، فرضا اجرای تکرارها تا رسیدن به ناتوانی، ۱۰ الی ۱۵ ثانیه استراحت، مجددا پیشروی تکرارها تا ناتوانی، ۱۵ الی ۲۰ ثانیه استراحت و بار دیگر ادامه تکرارها تا ناتوانی. اگر جهت اجرای ایت حرکت از دستگاه و […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و نهم

درودها بر شما، در اجرای حرکت جلوبازو روی میز لاری، از هر ابزاری که به عنوان ایجاد کننده اضافه بار بهره ببرید، بایستی ارتفاع میز و نشیمنگاه آن را به گونه ای در نظر بگیرید که تا جای ممکن، بالاتنه نسبت به زمین عمود قرار گرفته، پد قرارگیری دستها بر روی آن، به صورت کامل […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و هشتم

درودها بر شما، به سراغ حرکت جلوبازو روی میز لاری می روم. همانطور که خدمتتان عرض گردید، در این حرکت به دلیل قرارگیری آرنج ها در فضایی جلوتر از بالاتنه، عمده فشار وارد شده، به سمت بخش داخلی یا همان سرکوتاه عضلات دوسربازویی، متمرکز خواهد شد و اگر فرضا از ابزاریی همانند میله هالتر در […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و هفتم

درودها بر شما، روند دیگری که می توانید در جلوبازو دمبل میز شیبدار از آن بهره ببرید، پیش بردن تکرارها تا ناتوانی به شکل مرسوم بوده، زمانی که دیگر اجرای دامنه مثبت به تنهایی در بیومکانیک صحیح این حرکت، برایتان دیگر مقدور نبود، جهت پیشروی در همین دامنه، مچ ها را چرخانده و دستان خود […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و ششم

درودها بر شما، در وضعیت جلو بازو دمبل نشسته که به ناتوانی رسیدید، آرنجها را نسبت به بالاتنه کمی عقب تر داده و شروع به اجرای جلو بازو دمبل از نوع اصطلاحا Drag درگ، بنمایید، یعنی دمبل ها هم راستای بالاتنه، با حرکت کردن آرنجها به سمت عقب و انقباض عضلات دوسربازویی، به سمت بالا […]
عنوان ۲۰ از ۹۳« اولین...۱۰«۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲ » ۳۰۴۰۵۰...آخر »