دسته: تمرین

پرورش عضلات دو سر ران – بخش نهایی

درودها بر شما، جهت اجرای یک رویه فول بادی به صورت فرضا یک روز درمیان، برای انتخاب حرکات مربوط به تقویت عضلات همسترینگ، برای مثال می توان به این شکل عمل نمود؛ در جلسه اول، سوپرست پیش خستگی، پشت ران تا ناتوانی، اجرای یک درآپ ست، بلافاصله پشت ران ددلیفت با استفاده از دمبل در […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش نهم

درودها بر شما، کمی به مثال های عملی در خصوص تقسیم نمودن تمرین این عضلات در طول هفته، بپردازیم. همانند دیگر گروه های عضلانی شرح داده شده، تا کنون، با روند فول بادی هر روزه و سپس به صورت یک روز در میان پیش می رویم. مانند دیگر عضلات، اگر سطح شما مبتدی بوده و […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش هشتم

درودها بر شما. حرکت پشت ران هالتر، از آن دسته حرکاتی است که نمی توان جهت افزایش شدت، تکنیک های پر کاربرد در دیگر حرکات را، جهت آن بکار برد، می بایستی حداکثر به رویه های استراحت و توقف و سوپرست های پیش خستگی، پس خستگی، عضلات متقابل و ترکیبی، بسنده کرد، هر چند می […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش هفتم

درودها بر شما، در حین پیشروی میله هالتر، از ابتدای دامنه مثبت یک تکرار حرکت پشت ران، با استفاده از هالتر، زاویه مفصل زانوی خود را حفظ کرده، سینه را بیرون داده و کتف ها را به سمت عقب کشیده که تا جای ممکن از قوز کردن پرهیز شود و سعی نماید که از مفصل […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش ششم

درودها بر شما، در لحظه کندن وزنه از زمین جهت شروع دامنه مثبت یک تکرار از حرکت پشت ران هالتر، یک زاویه تقریبا ۱۰ درجه ای را در مفصل زانوان خود حفظ کنید و حتماااا از قفل کردن این مفصل، جلوگیری نمایید. برخی عزیزان از نامی که بر روی این حرکت گذاشته شده، ددلیفت با […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش پنجم

درودها بر شما، دسته حرکات مرکب تقویت کننده عضلات همسترینگ شامل انواع لانژ، هاک اسکوات و پرس ران دستگاه، همگی با قرار دهی پاها به گونه ای که بر درگیری این بخش از عضلات افزوده شود، به خوبی می توانند همچون مکملی جهت تقویت عضلات دوسر ران شما، استفاده شوند. برای بهره بری از لانژ […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش چهارم

درودها بر شما، عمل دیگری که می توان در حرکت پشت ران دستگاه جهت شوکه کردن سیستم عصبی عضلانی بکار گرفت، اجرای رویه تکرارهای ۲۱ عددی است. به این ترتیب پیش خواهید رفت، البته در گذشته برای عضلات دیگر شرح داده ام، ولی مجددا اینجا ذکر می کنم، دامنه تکرارها، از ابتدای شروع ست باید […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش سوم

درودها بر شما، یکسری تحقیق عملی صورت گرفته بر روی اجرای حرکت پشت ران دستگاه، نشان می دهد که اگر فرضا شما به جای اینکه سینه و شکم خود را بر روی اصطلاحا تخت دستگاه قرار بدهید، بالاتنه را کمی به سمت بالا و عقب خم نمایید و با فاصله با میز مربوطه، قرار بگیرید، […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش دوم

درودها بر شما، در حین اجرای حرکت پشت ران با استفاده از دستگاه، می بایستی پد دستگاه را که قرار است پشت استخوان ساق پای شما قرار بگیرد، آنچنان تنظیم کنید که در انتها دامنه منفی، یعنی کمی قبل از باز شدن کامل مفصل زانو و قفل شدن آن (که باید از این امر جلوگیری […]

پرورش عضلات دو سر ران – بخش نخست

درودها بر شما، به سراغ گروه عضلات همسترینگ برویم. در علم آناتومی بدنسازی، در مجموع به بخش های دو سر ران، به صورت کلی همسترینگ می گویند. در توضیحاتی که اینجا خدمتتان ارائه می کنم، در ابتدا، به پرورش این عضلات با استفاده از حرکت پشت ران دستگاه، می پردازم. این بخش از عضلات پایین […]