بایگانی برچسب ها: بارفیکس

آناتومی حرکت بارفیکس دست جمع به همراه نکات تکمیلی…

درود بر شما، این حرکت بهترین تقویت کننده پهنای عضلات زیربغل می باشد، چرا که این عضلات را در وسیعترین دامنه حرکت بکار گرفته ضمن اینکه عضلات بازوان را در موقعیت بیومکانیکی ای قرار می دهد که به خوبی به عضلات زیربغل جهت رسیدن این عضلات به ناتوانی کمک ثانویه می کنند، بخاطره همین است […]
عنوان ۴ از ۴«۱۲۳۴