بایگانی برچسب ها: بارفیکس

تنوع در حرکات – بخش شانزدهم

درودها بر شما، اگر فرضا از وزن بدن خود جهت پرورش عضلات بازویی استفاده می کنید، یعنی یک ورزشکار اصطلاحا کلیستنیکس هستید، می توانید به راحتی با ترکیب بارفیکس دست جمع، حرکت پارالل و یا دیپ و شنا دست الماسی، به راحتی به توسعه مناسبی در عضلات بازویی و ساعد خود برسید. بارفیکس، گیرش مچ […]

تنوع در حرکات – بخش یازدهم

درودها بر شما، استفاده از کراس اور و رد کردن دستگیره ها از کنار یکدیگر در انتهای دامنه مثبت تکرارها، به شدت جهت افزایش فشار و درگیری فیبرهای داخلی سینه، مناسب است، پارالل هم که داستانش معلوم است، در نهایت پرس سینه مچ برعکس، آنهم استفاده از دمبل، به فرد این امکان را می دهد […]

تنوع در حرکات – بخش دهم

درودها بر شما، در این دو حرکت هم نیز می توانید، با توجه به سابقه تمرینی تان، تصمیم بگیرید که از چه تکنیک ها و رویه ای اجرای ست های تمرینی، بهره ببرید، برای مثال فرضا دو ست را برای هر کدام از حرکات تا ناتوانی، در رنج تکرارهای ۱۰ الی ۱۲، پیش می برید، […]

تنوع در حرکات – بخش هشتم

درودها بر شما، برای پارالل و بارفیکس هم می شود کارهای مختلفی انجام داد، بخشی از آنها را در گذشته، در توضیحاتی کامل، در خصوص تمرین با وزن بدن، شرح داده ام، فرضا پیشبردن پارالل و بارفیکس تا ناتوانی، مجددا سوپرست عضلات متقابل. کمی توضیح می دهم؛ فرض بگیرید که پارالل را تونسته اید، ۲۰ […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و سوم

درودها بر شما، جهت روندی که ورزشکار فرضا عضلات زیربغل خود را به همراه بخش پشتی سرشانه ها و عضلات دوسربازویی تمرین می دهد، برای مثال به این ترتیب، طراحی می کنم: پول آور دمبل با استفاده از تکنیک شدت دهنده درآپ ست یا در صورت امکان استراحت و توقف، البته می توان از روند […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و دوم

درودها بر شما، برای عزیزان دیگری که عضلات زیربغل خود را، به صورت هفتگی، دو جلسه تمرین می دهند، چیزی مشابه این موارد که خدمتتان عرض می گردد، ارائه می کنم. فرضا اگر قرار باشد ایشان این عضلات را به همراه گروه ماهیچه ای سینه تمرین بدهند، سوپرست عضلات متقابل سینه و زیربغل را در […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش پانزدهم

درودها بر شما، در انتهای دامنه مثبت، یعنی مماس شدن بدن با میله یا هر محلی که دستان خود را در آن قلاب نموده اید، یک مکث کوتاه داشته و به انقباض ایستایی، در عضلات زیربغل خود بپردازید. اگر این حرکت را با استفاده از دارحلقه و یا باند تی آر ایکس اجرا می نمایید، […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش چهاردهم

درودها بر شما، جهت اجرای بارفیکس استرالیایی، اگر گیرش دستان خود را به صورت مچ برعکس قرار دهید، عضلات ساعد و دو سربازویی شما، در موقعیت بیومکانیکی قوی تری جهت ایجاد نیروی کمکی، به منظور پیشبرد تکرارها، قرار خواهند گرفت، ضمن اینکه در انتهای دامنه مثبت تکرارها، خواهید توانست انقباض عمیق تری را به عضلات […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سیزدهم

درودها بر شما، در اینگونه حرکات نیز، همانند مورد شرح داده شده در انواع لت سیم کش و بارفیکس ها، حرکت اولیه، می بایستی با کشش و جمع شدن سرشانه ها به سمت عقب آغاز شود، سپس دست ها به سمت بدن کشیده شوند. این مورد در تمامی حرکات قایقی یا همان روئینگ، صدق می […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش دوازدهم

درودها بر شما، در اجرای انواع حرکات لت سیم کش، بایستی در نظر داشته باشید که به شکلی ارتفاع نیمکت و جایگیری بدنتان را تنظیم نمایید، که در انتهای دامنه منفی تکرارها، قبل از اینکه وزنه بخواهد بر روی جایگاه خود قرار بگیرد و به صورت لحظه ای، بار از روی عضلات درگیر برداشته شود، […]
عنوان ۱ از ۵۱۲۳۴۵ »