بایگانی برچسب ها: تمرین سینه

شبیه سازی درآپ ست – بخش ششم

درودها بر شما، نمونه دیگری از استفاده تمرینات به کمک وزن بدن، بکارگیری انواع اجرای شنا سوئدی بوده که می تواند یک حجم کلی بسیار مناسب را در عضلات سینه ای شما، ایجاد نماید. فرض بفرمایید که قصد اجرای شنای کمانی را دارید، یعنی به نوعی یکی از سخت ترین نوع اجرای شنا، یا اینکه […]

افزایش شدت – بخش هفتم

درودها بر شما، در اینجا، با استفاده کردن از این تکنیک ها، هر بار که به ناتوانی می رسید، به نوعی، دسته دیگری از فیبر عضلانی ماهیچه درگیر در تمرین را وارد گود نموده و در مجموع، درصد درگیر شدن و به رشد تحریک شدن عضله مربوطه را، افزایش خواهید داد. از سوی دیگر، ورزشکار […]

افزایش شدت – بخش ششم

درودها بر شما، بگذارید کمی بیشتر به صورت عملی این روند را خدمتتان توضیح دهم. فرض بفرمایید که قصد تمرین عضلات سینه ای، بخش های جلویی و میانی سرشانه ها، ذوزنقه ای و در نهایت سه سربازویی را دارید.جهت عضلات سینه ای، پرس بالا سینه هالتر، قفسه سینه دستگاه، پرس سینه دستگاه با شیب منفی […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش نوزدهم

درودها بر شما، برای حرکت بعدی، جهت ورزشکار پر سابقه تر، می توان از انواع و اقسام تکنیک های شدت دهنده، نیز بهره برد؛ تکنیک هایی شامل: درآپ ست، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکتی، تکرار های اجباری یا همان کمکی، فشار منفی (این یکی بایستی با احتیاط کامل، استفاده شود)، استراحت و توقف، […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش هجدهم

درودها بر شما، بپردازیم به ادامه تمرین، جهت حرکت بعدی که قفسه سینه دستگاه باشد، همان یک ست گرم کردنی جهت آماده سازی نهایی و آشنای عضلات درگیر با حرکت، کفایت می کند، پس از آن دو ست با وزنه ای که شما را در رنج تکرار ۸ الی ۱۰ به ناتوانی برساند، کافی خواهد […]

آناتومی حرکت پرس سینه دمبل، روی میز تخت – بخش نهایی

درود بر شما، در خصوص اجرای درآپ ست جهت حرکت پرس سینه دمبل، می توان دو رویه مرسوم و کلی را بکار برد. اولین رویه، انتخاب وزنه ای می باشد که شما را با حفظ ریتم صحیح تکرارها، در رنج تکرار ۶ الی ۸ به ناتوانی برساند، زمانی که به این نقطه رسیدید، می بایستی […]

آناتومی حرکت پرس سینه دمبل، روی میز تخت – بخش پنجم

درود بر شما، در گذشته، به تفصل، انواع و اقسام سیستم ها و تکنیکهای شدت دهنده بر اساس رویه تمرینی شدت مضاعف را، خدمتتان شرح داده ام، در اینجا، جهت این حرکت پرس سینه دمبل روی میز تخت، به بررسی اجمالی آنها و کاربردشان در این حرکت، می پردازم. با سوپرست ها آغاز می کنم. […]

آناتومی حرکت پرس سینه دمبل، روی میز تخت – بخش چهارم

درود بر شما، بایستی به مرور، در کلیه حرکات چند مفصلی، این توانایی را در خود تقویت نمایید که عضلات کمکی در حرکت را، مانند یکسری اهرم بندی تصور کرده و حس نمایید، به گونه ای که، کار اصلی را بر عهده عضلات هدف در آن تمرین، قرار دهید. در اینجا، عضلات سینه ای بزرگ، […]

آناتومی حرکت پرس سینه دمبل، روی میز تخت – بخش سوم

درود بر شما، عضلات سینه ای، زمانی در بهترین حالت بیومکانیک کارکرد خود قرار دارند، که بار تمرینی را در مسیری متمایل، به سمت پایین، پرس می کنند، مانند پرس های سینه روی میز با شیب منفی و یا پارالل. در این حرکت پرس سینه دمبل هم، ضمن اینکه بایستی به درستی پشت بالا تنه […]

آناتومی حرکت پرس سینه دمبل، روی میز تخت – بخش دوم

درود بر شما، در پرس سینه بوسیله دمبل بر روی میز تخت، بهترین رویه جهت منتقل کردن دمبل ها به جایگاه شروع عمل پرس و در نهایت و در پایان کار، بازگرداندن آنها بر روی زمین، اینگونه است که،در ابتدا دمبلها را در حالی که در دستان خود گرفته اید و کف دستها به سمت […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »