پرورش عضلات زیربغل – بخش سوم

درودها بر شما، ابتدای شروع دامنه منفی و یا همان انتهای دامنه مثبت تکرارها در حرکت پول آور، با استفاده از دمبل، کمی قبل از رسیدن به خط دیدگان شما، می باشد، چرا که اگر دمبل بر روی سر شما برسد، دیگر خط اعمال جاذبه زمین، عمود بر سینه، بخش جلویی سرشانه ها و سه سربازوان شما قرار گرفته، که یعنی بار تمرینی از دوش عضلات زیربغل، برداشته خواهد شد و کیفیت تمرین، کاهش می یابد. انتهای دامنه منفی تکرارها نیز، لحظه ای است که شما، یک کشش معقول را در عضلات لاتسیموس دورسی خود احساس نموده و اگر بخواهید بیشتر از این پیش بروید، یا بابستی آرنج ها را خم کنید و یا به مفصل سرشانه های خود، آسیب وارد آورید. در حین اجرای دامنه منفی، عمل دم و دامنه مثبت، عمل بازدم را اجرا کنید. این روند از قرارگیری بدن در یک موقعیت صحیح بیومکانیکی، پشتیبانی می کند.

اگر یک حریف تمرینی شما را همراهی نماید، در زمان رسیدن به ناتوانی، خواهید توانست، به راحتی تکنیک درآپ ست را بکار گرفته و بدون درنگ، از یک وزنه به نسبت سبکتر بهره برده و تکرارها را، بار دیگر تا ناتوانی پیش ببرید. استفاده از تکرار های نیمه و سپس یک چهارم دامنه حرکتی نیز، در این حرکت، به راحتی قابل اجرا بوده ضمن اینکه، می بایستی این دامنه های غیر کامل را پس از رسیدن به ناتوانی در اجرای دامنه کامل تکرارها، در بخشی نزدیک به انتهای دامنه منفی تا میانه دامنه مثبت اجرا نموده تا عمده فشار، متوجه عضلات زیربغل شما شود.

ادامه دارد…
استوار باشید.
مهران موسوی پور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *