توقف عضلات، در مسیر رشد – بخش هفتم

درودها بر شما، خوب، بپردازیم به دیگر گروه های عضلانی، برای مثال عضلات سینه ای.
قبلا هم عرض کرده ام، به مرور که در این ورزش پیش می روید، بایستی بهترین حرکات را با استفاده از آزمون و خطا، مناسب بدن و جثه خود یافته، به آنها پایبند بمانید، تنها با استفاده از عواملی که باعث خواهند شد بدن شما به روند اجرای تمرینات عادت نکنند، آنها و سیستم عصبی خود را شوکه کرده و بدن را وادار می کنید یک رویه رشد تقریبا مداوم و صد البته بسیار آهسته را در پیش گرفته و رفته رفته عضلات شما پرورش یافته و به اهداف مربوطه نائل آیید.

برای مثال شما در تمرینات عضلات سینه خود از حرکات قفسه بالاسینه سیم کش، پرس بالا سینه هالتر و پارالل بهره می برید. برای قفسه بالا سینه می توانید فرضا این اعمال را بکار گیرید، یکبار زمانی که دسته های دستگاه به هم می رسند، سه ثانیه مکث در اوج انقباض داشته باشید، بار دیگر پنج ثانیه، دفعه بعدی یک ثانیه. جلسه بعدش، در میانه دامنه تکرارها، چه بخش منفی و چه بخش مثبت، پیش روی در آن بخش را برای فرضا یک ثانیه یا دو سه ثانیه متوقف کنید و در همان نقطه برای همین لحظه کوتاه مکث نمایید و اعمال بار ایستایی را بر عضلات سینه خود، احساس نمایید، سپس به ادامه بخش باقیمانده دامنه همان تکرار بپردازید.

در جلسه بعدی از تکنیک درآپ ست بهره ببرید، یک جلسه، دستگیره ها را در انتهای دامنه مثبت تکرارها، به صورت ضربدری از کنار یکدیگر عبور داده و دامنه درگیری عضلانی را افزایش دهید. روز دیگر از روند استراحت و توقف بهره ببرید، جلسه بعدی از تکرارهای کمکی، یک جلسه دیگر دامنه تکرارها را اینگونه در نظر بگیرید که یک تکرار کامل سپس یک تکرار نیمه و…..

ادامه دارد…
سربلند و شادمان باشید.
مهران موسوی پور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *