بایگانی برچسب ها: مربی بدنسازی

افزایش شدت – بخش نهایی

درودها بر شما، به طور کلی، با هم استفاده از تکنیک های مرسوم شدت دهنده را بر روی گروه های مختلف عضلانی، مورد بررسی قرار دادیم، البته این رویه های افزاینده شدت تمرینی بی شمار بوده، ولیکن مرسوم ترین آنها، همین ها بوده که خدمتتان عرض شد، تنها می ماند روش فوق آهسته یا همان […]

افزایش شدت – بخش پانزده ام

درودها بر شما، جهت اعمال فشاری حداکثری بر عضلات چهار سر ران نیز می توان تکنیک های مختلفی را بکار گرفت، منتها همانگونه که در ابتدای این بحث خدمتتان عرض کردم، فرضا در حرکتی همانند اسکوات، استفاده از تکنیک کمکی و یا استراحت و توقف، به تصور بنده، رویه ای ایمن نبوده و می تواند […]

افزایش شدت – بخش چهارده ام

درودها بر شما، از تکنیک هایی پیش خستگی، استراحت و توقف، کمکی، فشار منفی، تکرار های نیمه و یک چهارم دامنه حرکتی و درآپ ست، در خیلی از حرکات مربوط به عضلات پایین تنه، می توان بهره برد. برای مثال، اجرای پشت ران دستگاه تا ناتوانی، بلافاصله کاهش وزنه به اندازه ۱۵ درصد و ادامه […]

افزایش شدت – بخش سیزده ام

درودها بر شما، جهت افزایش شدت تمرینی اعمال شده بر عضلات فیله کمری و ساعد، می توانید رویه زیر را بکار گیرید. برای فیله کمری؛ هم می توانید از همان تکرارهای ۵۰ الی ۱۰۰ بهره برده، هم می توانید فرضا حرکت هیپ تراستر را با وزنه ای که در رنج تکرار ۲۰ الی ۳۰ به […]

افزایش شدت – بخش دوازدهم

درودها بر شما، جهت اعمال فشار حداکثری بر عضلاتی همچون شکم، ساق پا، ساعد و فیله کمری، ضمن اینکه به راحتی می توانید از تکنیک های استراحت و توقف، درآپ ست ها، سوپرست به خصوص جهت عضلات شکمی و ساعد، بهره ببرید، می توانید از تکنیک تکرارهای ۵۰ الی ۱۰۰ عددی که در گذشته نیز […]

افزایش شدت – بخش یازدهم

درودها بر شما. جهت اعمال تکنیک های شدت مضاعف در تمرینات مربوط به عضلات بالای پشت و زیربغل، می توانید از پیش خستگی، استراحت و توقف، تکرار های کمکی، فشار منفی و تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکتی بهره ببرید. معمولا استفاده از درآپ ست ها، به خصوص در حرکاتی غیر از پول آور، […]

افزایش شدت – بخش دهم

درودها بر شما، همانگونه که خدمتتان عرض کردم، به شخصه جهت تمرین عضلات سه سربازویی، استفاده از تکنیک های شدت مضاعفی همانند کمکی یا همان تکرارهای اجباری، منفی و فشار منفی را، پیشنهاد نمی کنم، چرا که ضررشان بیشتر از فوایدشان است. این تکنیک ها، می توانند در صورت کاربرد، بخصوص اگر مقدار وزنه یا […]

افزایش شدت – بخش نهم

درودها بر شما، در اجرای حرکات مربوط به عضلات سرشانه، حرکات پرسی همانند پرس سرشانه هالتر از جلو و یا پرس دمبل و پرس سرشانه دستگاه، می توان از تکنیک های مختلفی بهره برد، منتها جهت استفاده از تکنیک تکرارهای کمکی یا همان اجباری، نگاتیو و استراحت و توقف، به شخصه توصیه می کنم که […]

افزایش شدت – بخش هشتم

درودها بر شما، در دیگر حرکات نیز، رویه به همین منوال خواهد بود، برای ورزشکار با سابقه اندک، اجرای ست دوم تا ناتوانی با استفاده از وزنه ای تقریبا ۵ الی ۱۵ درصد سبکتر و برای ورزشکار با سابقه، تا حد امکان بکارگیری تکنیک های شدت دهنده و یک ست تا فراتر از ناتوانی. تکنیک […]

افزایش شدت – بخش هفتم

درودها بر شما، در اینجا، با استفاده کردن از این تکنیک ها، هر بار که به ناتوانی می رسید، به نوعی، دسته دیگری از فیبر عضلانی ماهیچه درگیر در تمرین را وارد گود نموده و در مجموع، درصد درگیر شدن و به رشد تحریک شدن عضله مربوطه را، افزایش خواهید داد. از سوی دیگر، ورزشکار […]