بایگانی برچسب ها: عضلات زیربغل

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و نهم

درودها بر شما، بپردازیم به مثال های عملی جهت تمرین دادن عضلات زیربغل، با رویه فول بادی هر روزه و پس از آن، فول بادی یک روز در میان، پیش می روم. مشابه با موارد شرح داده شده در تمرین عضلات سینه ای، اگر سطح ورزشکار مبتدی باشد، از تکنیک های شدت دهنده استفاده نمی […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و هشتم

درودها بر شما، حرکت ددلیفت را نیز، می توانید با استفاده از یک جفت دمبل، اجرا نمایید. مزیت این امر نسبت به هالتر، قرار گیری وزنه ها، در دو سوی بدن شما بوده، یعنی نسبت به جابجاسازی مرکز ثقل بدن در حین اجرای تکرارها، در یک راستا قرار گرفته، همین امر باعث خواهد شد که […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و هفتم

درودها بر شما، جهت قرارگیری بدن در وضعیت اجرای ددلیفت به شکل استاندارد، پاها را به عرض شانه ها قرار داده، دستها کمی بازتر از عرض شانه ها، ستون فقرات به شکلی مستقیم با بیرون دادن سینه، حفظ شود، تا جای ممکن، به صورت ذهنی، تصور کنید که قرار است بدن شما، همچون یک الاکلنگ […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و ششم

درودها بر شما، یکی دیگر از حرکات تقویت کننده عضلات زیربغل که واقعا به توانایی آن در ایجاد حالت آنابولیسم در بدن ورزشکار، کمتر توجه می شود، حرکت ددلیفت استاندارد بوده که به صورت همزمان، شمار بالایی از عضلات اسکلتی را، درگیر ساخته و در صورت پیشروی تا ناتوانی، به شدت به رشد تحریک خواهد […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و پنجم

درودها بر شما، حرکت دیگری که کاربردی مشابه با زیربغل دمبل تک خم دارد، زیربغل با استفاده از دستگاه اچ بوده، که ورزشکار را در موقعیتی جهت اجرای حرکت قرار می دهد تا حداقل فشار ممکن، به ستون فقرات ایشان وارد آید و همچنین، ایشان کمترین انرژی را، صرف حفظ بدن در موقعیت اجرای صحیح […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و چهارم

درودها بر شما، حرکاتی همچون زیربغل دمبل تک خم و یا اچ دستگاه به صورت تک دست و حتی اتصال دستگیره ای به جهت اجرای حرکت قایقی سیم کش به صورت تک دست، به کاربر این امکان را می دهد تا بتواند با رعایت اصل حق تقدم، بر روی سمت ضعیف تر عضلات زیربغل خود، […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و سوم

درودها بر شما، در زیربغل دمبل تک خم، تکنیک هایی همچون درآپ ست ها، استراحت و توقف، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکتی و مواردی از این دست، به راحتی قابل اجرا است. برای مثال، دمبلی را انتخاب می کنید که فرضا بتوانید ۱۰ تکرار را با آن اجرا کنید، تکرارها را با یک […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و دوم

درودها بر شما، در زیربغل دمبل تک خم، ممکن است فرد تنها با تکه دادن دست مخالف خود بر یک بلندی، نسبت به حالتی که زانوی پای مخالف را بر روی محلی همچون یک نیمکت قرار بدهد، احساس راحتی بیشتری از نظر تنفس، داشته باشد، چرا که در حالت اول، وضعیت قرار گیری شکم و […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و یکم

درودها بر شما، حرکت دیگری که جهت ضخامت بخشیدن به عضلات زیربغل، بسیار مناسب بوده و حتی می تواند برای عزیزانی که دارای تقارن لازم در بخش های راست و چپ عضلات زیربغل خود نیستند، مورد استفاده قرار گیرد، زیربغل دمبل تک خم می باشد که ورزشکار مربوطه، هر سمت از این عضله را، به […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیستم

درودها بر شما، در حرکت قایقی سیم کش، استفاده از دستگیره اصطلاحا V شکل، باعث خواهد شد که بتوانید نسبت به دیگر گیرش های بکار رفته در این حرکت، هم انقباض قوی تری را در انتهای دامنه مثبت تکرارها، تجربه نمایید و هم در انتهای دامنه منفی، کشش بیشتری را به عضلات زیربغل اعمال کنید، […]
عنوان ۴ از ۱۰« اولین...«۲۳۴۵۶ » ...آخر »