بایگانی برچسب ها: تناسب اندام

پرورش عضلات زیربغل – بخش نهایی

درودها بر شما، همانند مطالب ارائه شده در بخش های پرورش عضلات سینه ای، اینجا نیز خدمتتان عرض می کنم که همگی این موارد که خدمتتان ارائه گردید، بخصوص استفاده از تکنیک ها و رویه های شدت دهنده در تمرین، مثال و به عنوان یک راهنما می باشند، نه یک وحی منزل و یک قانون […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و چهارم

درودها بر شما، به منظور ایجاد فشار مطلوب جهت رها سازی سیگنال رشد در عضلات زیربغل، برای جلسه بعدی شاگرد، ممکن است از این رویه بهره ببرم؛ اگر از آن افرادی باشند که دارای توانایی خوبی در اجرای حرکات با وزن بدن هستند، فرضا بارفیکس را بتوانند به راحتی و با رعایت تمامی اسلوب های […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و سوم

درودها بر شما، جهت روندی که ورزشکار فرضا عضلات زیربغل خود را به همراه بخش پشتی سرشانه ها و عضلات دوسربازویی تمرین می دهد، برای مثال به این ترتیب، طراحی می کنم: پول آور دمبل با استفاده از تکنیک شدت دهنده درآپ ست یا در صورت امکان استراحت و توقف، البته می توان از روند […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و دوم

درودها بر شما، برای عزیزان دیگری که عضلات زیربغل خود را، به صورت هفتگی، دو جلسه تمرین می دهند، چیزی مشابه این موارد که خدمتتان عرض می گردد، ارائه می کنم. فرضا اگر قرار باشد ایشان این عضلات را به همراه گروه ماهیچه ای سینه تمرین بدهند، سوپرست عضلات متقابل سینه و زیربغل را در […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و یکم

درودها بر شما، یک جلسه هم می توانید به اجرای ددلیفت بپردازید، فرضا با استفاده از وزنه ای که در رنج تکرارهای ۶ الی ۸ به ناتوانی برسید، سپس استفاده از تکنیک استراحت و توقف به این ترتیب، ۱۰ ثانیه، ۱۵ ثانیه، ۲۰ و در انتها ۲۵ ثانیه. جهت رویه فول بادی به صورت یک […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و نهم

درودها بر شما، بپردازیم به مثال های عملی جهت تمرین دادن عضلات زیربغل، با رویه فول بادی هر روزه و پس از آن، فول بادی یک روز در میان، پیش می روم. مشابه با موارد شرح داده شده در تمرین عضلات سینه ای، اگر سطح ورزشکار مبتدی باشد، از تکنیک های شدت دهنده استفاده نمی […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و هشتم

درودها بر شما، حرکت ددلیفت را نیز، می توانید با استفاده از یک جفت دمبل، اجرا نمایید. مزیت این امر نسبت به هالتر، قرار گیری وزنه ها، در دو سوی بدن شما بوده، یعنی نسبت به جابجاسازی مرکز ثقل بدن در حین اجرای تکرارها، در یک راستا قرار گرفته، همین امر باعث خواهد شد که […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و هفتم

درودها بر شما، جهت قرارگیری بدن در وضعیت اجرای ددلیفت به شکل استاندارد، پاها را به عرض شانه ها قرار داده، دستها کمی بازتر از عرض شانه ها، ستون فقرات به شکلی مستقیم با بیرون دادن سینه، حفظ شود، تا جای ممکن، به صورت ذهنی، تصور کنید که قرار است بدن شما، همچون یک الاکلنگ […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و ششم

درودها بر شما، یکی دیگر از حرکات تقویت کننده عضلات زیربغل که واقعا به توانایی آن در ایجاد حالت آنابولیسم در بدن ورزشکار، کمتر توجه می شود، حرکت ددلیفت استاندارد بوده که به صورت همزمان، شمار بالایی از عضلات اسکلتی را، درگیر ساخته و در صورت پیشروی تا ناتوانی، به شدت به رشد تحریک خواهد […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و پنجم

درودها بر شما، حرکت دیگری که کاربردی مشابه با زیربغل دمبل تک خم دارد، زیربغل با استفاده از دستگاه اچ بوده، که ورزشکار را در موقعیتی جهت اجرای حرکت قرار می دهد تا حداقل فشار ممکن، به ستون فقرات ایشان وارد آید و همچنین، ایشان کمترین انرژی را، صرف حفظ بدن در موقعیت اجرای صحیح […]
عنوان ۴ از ۶۷« اولین...«۲۳۴۵۶ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »