بایگانی برچسب ها: تناسب اندام

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش نوزدهم

درودها بر شما، نوع دیگری از لانژ وجود دارد که اجرایش کمی نسبت به روند مرسوم، سخت تر می باشد، هم از نظر حفظ تعادل بدنی و هم از نظر ایجاد اضافه بار، یعنی پس از مدتی که با کم و کیف اجرای لانژ به شکل مرسوم آن آشنا شدید، می توانید به سراغ لانژ […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش هجدهم

درودها بر شما، در نوع راه رفتنی و یا حتی درجا اجرا کردن حرکت لانژ به شکل مرسوم، می توان یکسری موارد دیگر را دخیل کرد که هم باعث تنوع در اجرای تمرین شده و هم از عادت کردن عضلات درگیر در تمرین، جلوگیری به عمل می آورد. فرض بفرمایید که قصد اجرای لانژ تنها […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش هفدهم

درودها بر شما، در حرکت لانژ، انتهای دامنه منفی تکرارها، زمانی است که ران پای جلو قرار داده شده با سطح زمین موازی گردد و نهایت دامنه مثبت، قبل از باز شدن کامل مفصل زانو و قفل شدن آن، می باشد، اگر آنقدر پیش بروید که این مفصل قفل شود، هم بار تمرینی به این […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش پانزدهم

درودها بر شما، خدمتتان عرض کردم که تکنیک هایی همچون انقباض ایزومتریک و تکرارهای منفی را، جهت استفاده کردن در حرکت پرس ران، به شخصه توصیه نمی کنم، چرا که ممکن است ایمنی و سلامت فرد را به خطر بی اندازند. تصور بفرمایید در حال انجام انقباض ایزومتریک هستید و در نهایت و به صورت […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش چهاردهم

درودها بر شما، یکی از بهترین تکنیک های قابل استفاده در حرکت پرس ران، بکارگیری رویه استراحت و توقف می باشد، چرا که شما می توانید به راحتی در توقف جهت استراحت های کوتاه مورد نظر، وزنه را با استفاده از قفل دستگاه مهار کرده، پس از مدت زمان مربوطه، با ایمنی کامل به ادامه […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش سیزدهم

درودها بر شما، یکی از موارد شایعی که در اجرای حرکت پرس ران وجود دارد، استفاده از وزنه بیش از حد سنگین بوده، به طوری که فرد حتی نیمی از یک دامنه کامل تکرار را اجرا نمی کند. تصاویر موجود در اینترنت از افراد تراز اول این ورزش که در این حرکت از مقدار وزنه […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش دوازدهم

درودها بر شما، برویم سراغ حرکت پرس ران. یکی از بهترین و صد البته ایمن ترین حرکات پرورش دهنده عضلات چهار سر ران که می توان به راحتی، با جایگیری های مختلف پا بر روی سینی دستگاه و استفاده از تکنیک های مختلف، به پرورش تمامی بخش های عضلات چهارسر ران، پرداخت. در ابتدا بایستی […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش یازدهم

درودها بر شما، رویه های شدت دهنده دیگری را نیز می توان در اجرای انواع حرکات اسکوات ، بکار برد، برای مثال استفاده از نوعی استراحت و توقف در حرکت پیستول یا همان ایر اسکوات به صورت تک پا، فرضا پای راست را تا ناتوانی پیش برده، بدون استراحت، پای چپ تا ناتوانی، مجددا پای […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش دهم

درودها بر شما، جهت اجرای انواع حرکت اسکوات، می توان یکسری از تکنیک ها را بکار گرفت، برای مثال تکنیک سوپرست های پیش خستگی و یا پس خستگی، اجرا جلو ران دستگاه تا ناتوانی، بلافاصله اجرای حرکت اسکوات مجددا تا ناتوانی، یا برعکس این رویه، که می شود پس خستگی، اسکوات تا ناتوانی، بلافاصله حرکت […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش نهم

درودها بر شما، اغلب افراد، در زمان استفاده کردن از وزنه در حرکت اسکوات، از مقداری بیش از توانشان جهت رعایت اسلوب صحیح حرکت، استفاده می کنند، همین امر باعث می شود که در لحظه شروع دامنه مثبت تکرارها، از بخش پایین حرکت، بجای اینکه بالاتنه تا جای ممکن به صورت عمود بر زمین قرار […]
عنوان ۲ از ۶۷«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »