دسته: تمرین

نمونه برنامه های فول بادی – بخش سوم

درودها بر شما، جهت عضلات چهار سر ران، می توان به سراغ حرکات اصلی پرورش دهنده این گروه عضلانی رفت، جلو ران دستگاه، اسکوات هالتر یا با استفاده از دمبل و یا دستگاه اسمیت، لانژ، هاک اسکوات و پرس ران دستگاه. اگر هر روز به اجرای تمرینات فول بادی می پردازید، روزی یک حرکت انتخاب […]

نمونه برنامه های فول بادی – بخش دوم

درودها بر شما، با این اوصاف، اگر بخواهیم به صورت یک روز درمیان به تمرینات فول بادی بپردازیم، جهت عضلات سینه ای، می توانیم حداکثر دو حرکت را برگزیده و عضلات مربوطه را با استفاده از آنها، به رشد تحریک نماییم. برای مثال، می توانید از تکنیک پیش خستگی بهره برده، یک حرکت ایزوله مانند […]

نمونه برنامه های فول بادی – بخش نخستین

درودها بر شما، به شخصه، بارها در خصوص تمرینات به روش فول بادی، خدمتتان مطلب ارائه کرده ام. در این سری، سعی دارم چندین برنامه مختلف را با استفاده از این روش، به صورت کاربردی، در اینجا با شما به اشتراک، بگذارم. بر حسب اینکه فرکانس تمرینی شما، یا همان تعداد جلسات تمرینی بر روی […]

زیر و بم های کاهش بافت چربی – بخش نهایی

درودها بر شما، پس در مجموع، مهمترین عامل در ایجاد یک روند کاهش وزن ناشی از کاهش بافت چربی، رعایت رژیم غذایی، طراحی شده به این منظور، می باشد، یعنی در اصل یک رژیم غذایی با کالری دریافتی منفی تا بدن نیاز مازادش را از بافت چربی، تامین نماید. در کنار این رژیم غذایی، استفاده […]

زیر و بم های کاهش بافت چربی – بخش هفتم

درودها بر شما، مورد دیگری که بایستی در زمان کاهش وزن به آن توجه نمود، مبحث نمایه قندی یا همان ضریب گلیسمیک یا به زبان ساده تر، سرعت تبدیل شدن کربوهیدرات ها به قند ساده گلوکز، می باشد. البته در درجه اول، دریافت کالری منفی روزانه، در اولویت بوده، یعنی اگر شما دریافت کالری منفی […]

زیر و بم های کاهش بافت چربی – بخش ششم

درودها بر شما، از موارد دیگری که می تواند به یک ورزشکار در کاهش سطح بافت چربی یاری رساند، استفاده از رویه تمرین فول بادی، می باشد. همانگونه که بارها در این خصوص، خدمتتان مطلب ارائه کرده ام، این شکل از تمرین، به شدت محرکی جهت افزایش ترشح هورمون های آنابولیزانی مانند هورمون رشد، به […]

زیر و بم های کاهش بافت چربی – بخش چهارم

درودها بر شما، برای اینکه بدن را به نوعی وادار نمایید جهت استفاده از بافت چربی ذخیره شده، به منظور تبدیل به سوخت، تحریک شود، راهکارهایی چند، وجود دارد. برای مثال همین کاهش حساب شده کالری دریافتی از درشت مغذی کربوهیدرات و در کنارش استفاده از مواد محرکی مانند کافئین که به راحتی از طریق […]

زیر و بم های کاهش بافت چربی – بخش سوم

درودها بر شما، مطلب دیگر که می بایستی در زمان کاهش وزن بافت چربی به آن توجه نمود، در درجه اول، رعایت رژیم غذایی کاهش وزن، می باشد. در اصل، اگر شما یک کالری دریافتی منفی را رعایت نفرمایید، یعنی کمتر از میزانی که به صورت روزانه کالری دریافت می کند، کالری کالری بسوزانید، خبر […]

زیر و بم های کاهش بافت چربی – بخش سوم

درودها بر شما، اشتباه بارزی که عزیزان ورزشکار، در دوران رژیم کاهش وزن مرتکب آن می شوند، عدم رساندن میزان کافی از کربوهیدرات به بدن بوده، لذا ذخائر گلیکوژن بدن، پس از یک جلسه تمرینی، به درستی بازیابی نشده و به نوعی بدن بعد از جلسه تمرینی، به صورتی کامل، رویه ریکاوری را پشت سر […]

زیر و بم های کاهش بافت چربی – بخش دوم

درودها بر شما، معمولا عزیزانی که به رعایت یک رژیم کاهش وزن می پردازند، از مصرف کربوهیدرات ها و چربی های سالم، وحشت دارند. همین امر باعث خواهد شد که روند این کاهش وزن بافت چربی، به نوعی مختل شده و رسیدن به اهداف مربوطه، بسیار سخت و شاید غیر ممکن گردد. بایستی در نظر […]
عنوان ۴ از ۴۸« اولین...«۲۳۴۵۶ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »