دسته: تمرین

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش هجدهم

درودها بر شما، بپردازیم به ادامه تمرین، جهت حرکت بعدی که قفسه سینه دستگاه باشد، همان یک ست گرم کردنی جهت آماده سازی نهایی و آشنای عضلات درگیر با حرکت، کفایت می کند، پس از آن دو ست با وزنه ای که شما را در رنج تکرار ۸ الی ۱۰ به ناتوانی برساند، کافی خواهد […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش هفدهم

درودها بر شما، حال برای جمع بندی، تمریناتی را با یکدیگر مرور می نماییم. برای یک ورزشکار تازه کار که فرضا ۶ ماه سابقه تمرینی دارد، در یک جلسه، عضلات سینه، سرشانه و پشت بازو، در نظر گرفته شده است. برای عضلات سینه؛ حرکت پرس بالا سینه دمبل، قفسه سینه دستگاه و پارالل در نظر […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش شانزدهم

درودها بر شما، در خصوص تکرارهای مورد استفاده در هر ست تمرینی، جهت ایجاد استرس مکانیکی، می توانید از رنج تکرارهای ۶ الی ۱۰ بهره برده و به منظور اعمال استرس متابولیکی، از رنج تکرارهای ۱۲ به بالا، استفاده نمایید، در مجموع، بهترین امر، استفاده از هر دوی این دامنه تکرارها در تمریناتتان، می باشد، […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش پانزدهم

درودها بر شما، با توجه به توضیحات ارائه شده، در روزهای اولیه تمریناتتان، برای هر حرکت می توانید یکی دو ست اولیه را جهت آماده سازی اولیه عضله مربوطه، جهت اعمال تمرین اصلی در نظر گرفته، پس از آن، دو ست تمرینی تا ناتوانی را در پیش داشته باشید. رفته رفته که بر سابقه شما […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش چهاردهم

درود بر شما، در خصوص تعداد ست ها و تکرارها، به کررات خدمتتان مطلب ارائه کرده ام، لذا زیاد وارد جزئیات نخواهم شد. هر چقدر شما از زمانی که به عنوان یک مبتدی، شروع به این ورزش می نمایید و به سمت یک ورزشکار با تجربه پیش می روید، چونکه مواردی مانند ارتباط ذهنی عضلانی […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش سیزده ام

درود بر شما، می توان برای سه روز بعدی، همین برنامه سه روز گذشته که توضیح داده شده را تکرار نمود، یا اینکه رویه به همان شکل باشد ولی از حرکاتی دیگر بهره برد، به این شکل، سیستم عصبی شما و عضلاتتان به حرکات عادت نخواهند کرد و اگر دیگر ملزومات مربوطه نیز فراهم باشد، […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش دوازدهم

درودها بر شما، اگر به عنوان رویه تمرینی خود، تمرینات فول بادی را مناسب می بینید، بهترین عمل استفاده از حداکثر دو حرکت مربوط به یک عضله، در طی یک جلسه تمرینی، می باشد، منتها برای گروه عضلات سرشانه، شامل بخش جلویی، میانی و پشتی، هر کدام یک حرکت کفایت می نماید (برای رویه های […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش یازدهم

درود بر شما، جهت تقویت عضلات شکم نیز، حرکاتی متنوع و مختلف وجود دارد، انواع حرکات کرانچ، حرکت V-Up، حرکت شکم خلبانی، حرکت شکم قیچی، حرکت زیر شکم خوابیده، حرکت شکم سیم کش، شکم دستگاه و غیره… شما می توانید در هر جلسه تمرینی خود، یک حرکت را به گونه ای که بالاتنه به سمت […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش دهم

درود بر شما، جهت پرورش عضلات دو سر و سه سربازویی، یک ورزشکار با انبوهی از حرکات مختلف رو در روی می باشد که در اینجا، بهترین ها را خدمتتان عرض می نمایم. برای عضلات دوسر بازو، جلو بازو هالتر EZ ایستاده، جلو بازو لاری دستگاه، جلو بازو دمبل تک خم، جلو بازو دمبل چکشی […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش نهم

درود بر شما، جهت اعمال بار تمرینی بر روی عضلات سرشانه، می توانید از تعداد زیادی از حرکات متفاوت، بهره ببرید. برای بخش جلویی عضلات سرشانه؛ حرکت پارالل، پرس سرشانه هالتر از جلو، پرس سرشانه دمبل با گیرش معمولی، پرس سرشانه دستگاه و حرکت Hand stand Push Up، گل های سرسبد این مجلس هستند، هر […]
عنوان ۵ از ۴۱« اولین...«۳۴۵۶۷ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »