تمرینات چهار روزه – بخش سی و هشتم

درودها بر شما، در پشت بازو سیم کش ایستاده، کمی از دستگاه فاصله بگیرد تا عضلات به درستی در دامنه کامل حرکت، درگیر شوند. می توانید کمی آرنج ها را نسبت به بالاتنه خود جلو تر قرارد داده و بالاتنه را کمی به سمت جلو خم نمایید تا به این شکل، بر مقدار کشش اعمال شده بر سه سربازویی، در اجرای دامنه منفی، افزوده شد.

با قرار دادن انگشت شست هم جهت با مابقی انگشتان روی میله، ممکن است بتوانید بر احساس درگیری عصبی عضلانی سه سربازویی خود بی افزایید و از تقلب در اجرای تکرارها، تا حدودی بکاهید. انواع تکنیک ها را می توانید در این حرکت استفاده کنید، منتها مراقب باشید که فشار بیش از حد به مفصل آرنج وارد نکنید. برای مثال می توانید یک وزنه ای را انتخاب کنید که در رنج تکرارهای ۵ الی ۷ به ناتوانی برسید، بلافاصله به مقدار ۴۰ الی ۵۰ درصد از وزنه کاسته، مجددا به ادامه تکرارها، بار دیگر تا ناتوانی بپردازید که رنج تکرارها در این بخش دوم، ممکن است به ۱۲ الی ۱۵ برسد و به این شکل، شما در بخش اول درآپ ست، فیبر عضلانی تند انقباض را بیشتر درگیر کرده و در بخش دوم، به سراغ فیبر کند انقباض رفته اید.

ادامه دارد…
برقرار باشید.
مهران موسوی پور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *