پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و دوم

درودها بر شما، برای عزیزان دیگری که عضلات زیربغل خود را، به صورت هفتگی، دو جلسه تمرین می دهند، چیزی مشابه این موارد که خدمتتان عرض می گردد، ارائه می کنم. فرضا اگر قرار باشد ایشان این عضلات را به همراه گروه ماهیچه ای سینه تمرین بدهند، سوپرست عضلات متقابل سینه و زیربغل را در نظر می گیرم.

برای مثال، پرس بالا سینه دمبل، سوپرست با بارفیکس دست ها به عرض شانه ها، مچ برعکس، تا ناتوانی، سپس استفاده از تکنیک استراحت و توقف با استراحت های ۱۵ و ۲۰ ثانیه ای و در انتها، اجرای تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه یک تکرار کامل. سپس قفسه سینه دستگاه سوپرست با پول آور دمبل، با استفاده از تکنیک درآپ ست، فرضا یکی دو بار کاهش وزنه. در نهایت پارالل سوپرست با قایقی سیم کش با استفاده از دستگیره وی شکل، در انتهای ست، استفاده از تکنیک تکرارهای نیمه و یک چهارم و در نهایت انقباض ایزومتریک.

جهت جلسه بعدی تمرین، قفسه سینه با استفاده از دستگاه کراس اور و گیرش دستگیره ها از پایین دستگاه، سوپرست با پول آور سیم کش، در انتها بکارگیری درآپ ست. سپس پرس سینه دمبل مچ برعکس و لت سیم کش، با استفاده از دستگیره وی شکل، بکارگیری تکرارهای کمکی و تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه یک تکرار کامل و در نهایت سوپرست شنا سوئدی و بارفیکس استرالیایی و استفاده از تکنیک استراحت و توقف.

ادامه دارد…
برقرار باشید.
مهران موسوی پور

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *