بایگانی برچسب ها: کیک بک

برنامه تمرینی – بخش هشتم

درودها بر شما، از این موارد به اشتباه اجرا کردن حرکت تمرینی، تا دلتان بخواهد وجود دارد، استفاده از وزنه بیش از حد در حرکات نشر از جانب و نشر خم و تاب دادن به بدن و پرتاب وزنه از این سو به آن سو. قاطی کردن حرکت پشت بازو دمبل کیک بک با جلوبازو […]

تمرینات چهار روزه – بخش چهل و دوم

درودها بر شما، حرکت بعدی، کیک بک دمبل، یکی از حرکاتی که در صورت اجرای صحیح آن، در دامنه کامل کشش و درگیری سه سربازویی، می تواند به خوبی موجبات تحریک به رشد این عضلات را فراهم آورد. بایستی در نظر داشته باشید که می توانید این حرکت را با استفاده از سیم کش هم […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی و هفتم

درودها بر شما، جهت تقویت عضلات کول خود، می توانید یک حرکت شراگ دمبل را چاشنی کار نمایید. با استفاده از دمبل، نسبت به اجرای این حرکت بوسیله هالتر، خواهید توانست یک رنج اجرای حرکت بیشتر را، چه در دامنه مثبت و چه در دامنه منفی، تجربه نمایید، در انتهای دامنه مثبت انقباض شدیدتری را […]

تنوع در حرکات – بخش نوزدهم

درودها بر شما، برای همین گروه عضلات سه سر، فرضا می توانید از یک سوپرست پیش خستگی بهره ببرید، برای مثال، پشت بازو سیم کش با گیرش معمولی، پیشروی تا ناتوانی و یا فراتر از ناتوانی، با هر تکنیک شدت دهنده ممکن، بلافاصله، فرضا اجرای حرکت دیپ نیمکت. این دو حرکت در کنار یکدیگر، می […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پنجاه و دوم

درودها بر شما، همانطور که خدمتتان عرض گردید، در پشت بازو کیک بک، با استفاده از سیم کش، خواهید توانست که بر دامنه کشش و درگیری عضلات مربوطه بی افزایید و بتوانید یک تحریک به رشد بسیار درخوری را ایجاد کنید. برای این امر، می بایستی دستگیره را از قلاب سیم کش آزاد کنید، با […]

پرورش عضلات بازویی و ساعد ها – بخش پنجاه و یکم

درودها بر شما، با زاویه دادن بالاتنه به سمت جلو به شکلی که بالاتنه شما تقریبا با زمین موازی شود و قرار دهی مفصل آرنج در فضا به شکلی که کمی بالاتر از مفصل سرشانه شما قرار بگیرد، در هنگام استفاده از دمبل، خواهید توانست بر دامنه کارکرد عضلات سه سربازویی خود در پشت بازو […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پنجاهم

درودها بر شما، در اجرای حرکت کیک بک با استفاده از دمبل، اشتباهات رایجی وجود دارد که باعث می شود از مقدار فشار وارد شده و درگیری عضلات سه سربازویی، به شدت کاسته شود. برای مثال، جهت نحوه صحیح درگیر شدن عضلات سه سربازویی، بایستی سعی کنید استخوان بازویی شما، با سطح زمین در یک […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و نهم

درودها بر شما، حرکت پشت بازو کیک بک، چه با استفاده از دمبل، چه با بهره گیری از سیم کش، یکی از حرکات ایزوله یا همان تک مفصلی پرورش دهنده عضلات سه سربازویی بوده که عمده فشار درگیری در این گروه عضلانی را، به شکلی متمرکز، متوجه بخش داخلی این ماهیچه نموده و موجبات تقویت […]

تکنیک سوپرست – بخش سوم

درودها بر شما، در ادامه معرفی تعدادی از سوپرست های پیش خستگی، به سراغ دیگر گروه های عضلانی، می رویم. جهت عضلات سرشانه، برای بخش پشتی سرشانه ها، سوپرست نشر خم دمبل یا دستگاه، بلافاصله اجرای کشش معکوس با تمرکز بر روی کارکرد عضلات پشت سرشانه یا حرکت فیس پول. بخش جلویی و میانی سرشانه […]

توقف عضلات، در مسیر رشد – بخش ششم

درودها بر شما، حال کمی این مثال را به صورت عملی، گسترش اش بدهیم. فرضا در یک جلسه از میان شنا دست الماسی و دیپ، یکی را انتخاب کرده، با استفاده از تکنیکی که در گذشته برای اجرای حرکات با وزن بدن خدمتتان شرح داده ام، یعنی پیش روی تا ناتوانی، حالا ضرب نمودن تعداد […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »