بایگانی برچسب ها: پرورش اندام

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش نوزدهم

درودها بر شما، جهت افزایش شدت تمرین در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو نیز، می توان از انواع تکنیک ها، بهره برد، از پیش خستگی گرفته که با پیش برد حرکت نشر از جانب، تا ناتوانی، بلافاصله حرکت پرس سرشانه مجددا تا ناتوانی، تا پس خستگی، درآپ ست ها، سوپر ست عضلات متقابل که […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش هجدهم

درودها بر شما، در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو، اگر عرض دستان خود را به عرض شانه ها قرار دهید، با توجه به زاویه ای که میان ساعد های شما برقرار خواهد شد، مقدار فشار تقسیم شده میان سرشانه و سه سربازویی، مشخص می شود. اگر زاویه ساعد های شما با هم صفر باشد، […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش هفدهم

درودها بر شما، به سراغ انواع پرس سرشانه می روم. در گذشته نیز، در خصوص پرس سرشانه هالتر از پشت و معایبش که بیشتر از مزایایش است، به قدر کفایت، عرض کرده ام، تنها همین نکته کافی است که توجه داشته باشید؛ این حرکت به شدت برای مفصل کروی سرشانه مضر بوده و در مجموع […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش شانزدهم

درودها بر شما، اگر احیانا در ناحیه پشتی عضلات سرشانه خود، دارای ضعف بودید، که اکثر افراد نیز با این مورد روبرو هستند، می بایستی چند راهکار را بکار گیرید. اول اینکه به احتمال زیاد، وزنه ای و یا هر نوع ایجاد کننده اضافه باری که استفاده می کنید، به اندازه ای است که جهت […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش پانزدهم

درودها بر شما، همین حالت اجرای کشش معکوس را می توان با استفاده از دستگاه Rowing، یا همان قایقی، شبیه سازی کرد. مزیت بکار گیری این ابزار، اجرای بسیار راحت تکنیک هایی همچون استراحت و توقف، درآپ ست و یا تکرارهای نیمه و یک چهارم بوده که می توان در کنار اینها، تکنیک انقباض ایزومتریک […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش چهاردهم

درودها بر شما، یکی دیگر از حرکات تقویت کننده بخش پشتی عضلات سرشانه، کشش معکوس، چه با استفاده از وزن بدن و چه با استفاده از دستگاه و یا وزنه آزاد (دمبل بهتر از هالتر عمل می کند) بوده که خیلی از تحقیقات، تاثیر آن را بر روی رشد این بخش از عضلات، بسیار فراتر […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش سیزدهم

درودها بر شما، در حرکت فیس پول، سعی کنید دو انتهای طناب را آنچنان به سمت خودتان بکشید که در انتهای دامنه مثبت تکرارها، دستها از بغل گوش رد شده و گیره سیم کش، چیزی حدودا در برابر دیدگان شما قرار داشته باشد، در این حالت، اغلب افراد خواهند توانست که انقباض عضلات بخش پشتی […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش دوازدهم

درودها بر شما، جهت تقویت بخش پشتی سرشانه ها با استفاده از حرکات چند مفصلی یا همان مرکب، دو حرکت فیس پول و کشش معکوس (با تمرکز بر کارکرد بخش پشتی سرشانه ها) وجود دارند که هر دو از بهترین تقویت کننده های این بخش از عضلات سرشانه، می باشند. اغلب عزیزان، با احساس عدم […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش یازدهم

درودها بر شما، این تکنیکی که در اینجا خدمتتان عرض می کنم، در گذشته نیز، شرح آن را داده ام، منتها به علت مبحث پرورش عضلات کول و سرشانه که به آن می پردازیم، بد نیست مجددا تکرار شود. در زمانی که قصد دارید به اجرای کول هالتر دست باز بپردازید، به راحتی حس خواهید […]

پرورش عضلات کول، سرشانه – بخش دهم

درودها بر شما، همین حرکت کول هالتر دست باز را، می توانید با استفاده از یک جفت دمبل، اجرا بفرمایید، به این ترتیب که دمبل ها را به گونه ای در دست بگیرید که کف دستان شما به سمت پشت بدن، همانند در دست گرفتن میله هالتر واقع شوند، حال در حین اجرای دامنه مثبت […]
عنوان ۲۰ از ۹۱« اولین...۱۰«۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲ » ۳۰۴۰۵۰...آخر »