بایگانی برچسب ها: عضلات سه سر بازو

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و پنجم

درودها بر شما، ماهیت این حرکت به گونه ای است که بخش داخلی عضلات دوسربازویی را، بیشتر درگیر کرده و به رشد تحریک می کند، یعنی بخشی که از نمای روبرو و به نوعی در حالت ریلکس بودن دستان شما، به دوسربازویی شما یک ظاهر پر چگالی را می بخشد. با این اوصاف، به شکلی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و چهارم

درودها بر شما، یکی دیگر از حرکات تقویت کننده عضلات دوسربازویی، جلوبازو دمبل تک خم بوده که به دلیل مهار شدن بخش پشتی عضلات بازویی در مکانی تقریبا کناره ران ورزشکار، امکان ایجاد تقلب در پیشبرد تکرارها را، به حداقل خود می رساند، اگرچه خیلی از عزیزان، بازهم از وزنه ای استفاده می کنند که […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و سوم

درودها بر شما، در انواع اجرای حرکت پشت بازو سیم کش، به راحتی خواهید توانست از تکنیک هایی همانند تکرارهای ۲۱ عددی، درآپ ست ها، استراحت و توقف، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکت، انواع سوپرست های پیش خستگی، پس خستگی و عضلات متقابل را استفاده کنید. برای مثال تقسیم دامنه حرکت به دو […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و دوم

درودها بر شما، در اجرای پشت بازو سیم کش بوسیله متصل نمودن طناب نیز، داستان استفاده از مقدار وزنه ای به نسبت سبک تر از پشت بازو سیم کش به شکل مرسوم آن، صدق می کند، یعنی شما بایستی متناسب با توان خود، از وزنه ای استفاده کنید که بتوانید بدون تقلب، از ابتدای دامنه […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و یکم

درودها بر شما، در پشت بازو سیم کش، با معکوس کردن گیرش دستان خود بر روی میله، می توانید عمده فشار وارد شده را بر بخش میانی عضلات سه سربازویی خود متمرکز نمایید. در استفاده از دستگیره ای که امکان اجرای این حرکت را به صورت تک دست به شما خواهد داد و گیرش معکوس، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهلم

درودها بر شما، برخی عزیزان، به دلیل استفاده از مقدار وزنه ای بیش از توان اجرای حرکت در دامنه کامل و اسلوب صحیح بیومکانیکی آن، در پشت بازو سیم کش، جهت جابجاسازی این وزنه مجبور می شوند آرنج های خود را از کنار پهلو ها به صورت عرضی فاصله داده و جهت اجرای دامنه مثبت، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و نهم

درودها بر شما، در حین اجرای تکرارها، معمولا می بایستی آرنجهای شما در فضا ثابت و بدون حرکت باقی بمانند تا به این شکل، از اجرای حرکت با تاب دادن مفصل ها و تقلب در پیشبرد تکرارها، پرهیز شود. از سوی دیگر، ماهیت این حرکت به گونه ای است که به صورتی فراینده، به بخش […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و هشتم

درودها بر شما، در ابتدا بایستی نسبت به محل قرارگیری پایه دستگاه سیم کش، در فاصله ای بایستید و ارتفاع پایه قرقره دستگاه را آنچنان تنظیم کنید که در طول کامل دامنه حرکت، به صورت مداوم بر عضلات سه سربازویی شما کشش و فشار وارد شود، یعنی در انتهای دامنه منفی، قبل از اینکه وزنه […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و هفتم

درودها بر شما، یکی دیگر از حرکات پر کاربرد جهت پرورش عضلات سه سربازویی، پشت بازو سیم کش بوده که در انواع مختلفی از نحوه گیرش دست ها و بکارگیری ابزارهایی همچون طناب، قابل استفاده می باشد. به صورت کلی، زمانی که شما نحوه گیرش دستان خود را بر روی میله استفاده شده در این […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و ششم

درودها بر شما، در اجرای حرکت شنا دست جمع با هدف پرورش عضلات سه سربازویی، زمانی که در ادامه تکرارها در رنج کامل آنها به ناتوانی رسیدید، می توانید در ابتدا به تکرارهای نیمه دامنه کامل حرکت پرداخته و رفته رفته به سراغ بخش یک چهارم از بازه کامل حرکت بروید. در توضیحات برخی حرکات […]
عنوان ۵ از ۱۱« اولین...«۳۴۵۶۷ » ۱۰...آخر »