بایگانی برچسب ها: دیپ

تنوع در حرکات – بخش نوزدهم

درودها بر شما، برای همین گروه عضلات سه سر، فرضا می توانید از یک سوپرست پیش خستگی بهره ببرید، برای مثال، پشت بازو سیم کش با گیرش معمولی، پیشروی تا ناتوانی و یا فراتر از ناتوانی، با هر تکنیک شدت دهنده ممکن، بلافاصله، فرضا اجرای حرکت دیپ نیمکت. این دو حرکت در کنار یکدیگر، می […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیستم

درودها بر شما، تکنیک تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه کامل حرکت، به راحتی در حرکت دیپ، قابل کاربرد است، منتها یک مطلب را بایستی در نظر داشته باشید که این تکرارهای غیر کامل را از نظر دامنه حرکت، در کدام بخش از یک تکرار، اجرا کنیم، کمی این موضوع را شرح می دهم. معمولا […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش نوزدهم

درودها بر شما، روند دیگری که به راحتی، جهت گیج کردن سیستم عصبی عضلانی، در حرکت دیپ قابل کاربرد است، جابجا نمودن عرض قراردهی دست ها بر روی نیمکت، در پیشروی تکرارها، می باشد. به خاطر داشته باشید که به صورت کلی و پیش فرض، بهترین عرض قراردهی دست ها، برابر با پهنای شانه شما […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش هجدهم

درودها بر شما، در حین اجرای دامنه منفی و در ادامه آن پیشبردن بخش مثبت از یک تکرار، هر مقدار بتوانید بازوان خود را در کنار پهلوها نگاه دارید، یعنی آرنجها به سمت عقب بدن حرکت کرده و در دامنه مثبت همین مسیر را به سمت جلو طی کنند، بر درگیری عضلات سه سربازویی خود، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش هفدهم

درودها بر شما، دلیل قراردهی دستان شما بر روی نیمکت به این شکل، به سمت عقب متمایل شدن شانه ها بوده، سینه به صورت ناخودآگاه بیرون داده شد و از قوز کردن پرهیز می شود و یک حالت بیومکانیکی را در کمربند شانه ای شما بوجود می آورد که از اعمال فشار بیش از حد […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شانزدهم

درودها بر شما، از حرکات بسیار ماثر در پرورش عضلات سه سربازویی که به صورت مرکب یا چند مفصلی، باعث درگیری عضلات مختلفی شده و همین پشت بازوان را، می تواند به خوبی تقویت نماید، حرکت پارالل، شنا دست جمع یا نمونه مشابه با آن که با استفاده از هالتر اجرا شده و به پرس […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پانزدهم

درودها بر شما، اگر فرضا بخواهید برای ایجاد شوک عضلانی، البته کنترل شده و با در نظر گرفتن این امر که به درستی به ریکاوری عضلات خود توجه داشته باشید و به صورت کامل زبان بدن خود را درک نمایید، جهت عضلات سه سربازویی و بکارگیری این حرکت پشت بازو هالتر خوابیده، یک تمرین بسیار […]

توقف عضلات، در مسیر رشد – بخش ششم

درودها بر شما، حال کمی این مثال را به صورت عملی، گسترش اش بدهیم. فرضا در یک جلسه از میان شنا دست الماسی و دیپ، یکی را انتخاب کرده، با استفاده از تکنیکی که در گذشته برای اجرای حرکات با وزن بدن خدمتتان شرح داده ام، یعنی پیش روی تا ناتوانی، حالا ضرب نمودن تعداد […]

توقف عضلات، در مسیر رشد – بخش پنجم

درودها بر شما، همانگونه که قبلا خدمتتان عرض گردید، مایک منتزر، در زمانی که قصد تمرین دادن عضلات سرشانه خود را، پس از عضلات سینه داشت، تنها به نشر از جانب بسنده می نمود، البته بخش پشتی این عضلات را به همراه عضلات زیربغل تمرین می داد که آن نیز داستانی دیگر دارد. پس مطابق […]

شبیه سازی درآپ ست – بخش هفتم

درودها بر شما، جهت اجرای رویه شبیه سازی درآپ ست، در حرکاتی همانند شنا دست الماسی و یا دیپ میان دو نیمکت، روش هایی نیز وجود دارد.تصور بفرمایید که در حال اجرای شنا دست الماسی هستید، تکرارها را تا ناتوانی پیش می برید، زمانی که دیگر حتی یک سانتیمتر هم قادر به جابجا سازی بدن […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »