بایگانی برچسب ها: دیپ

سوپرست متقابل، جهت عضلات بازویی

درودها بر شما، یکی از روش هایی که می توان با استفاده از آن بر ضعف عضلات بازویی غلبه نمود، استفاده از سوپرست های عضلات متقابل دوسر و سه سربازویی آن هم با کمک گرفتن از حرکات چند مفصلی، می باشد. فرض بفرمایید که قرار است روی این عضلات به تمرین بپردازید، این سوپرستی را […]

کنکاشی در اجرای تمرینات، با وزن بدن – بخش چهارده ام

درود بر شما، در خصوص اجرای حرکات مربوط به عضلات سه سربازوی، با استفاده از وزن بدن، می توان به پشت بازو تی آر ایکس یا Trx Triceps Press، پشت بازو شنا دست الماسی و پشت بازو دیپ، اشاره کرده که به گونه ای کامل، عضلات مربوطه را به کار گرفته و تقویت، می نمایند. […]

تمرین با وزن بدن – عضلات سه سر بازویی

درود بر شما، جهت اعمال بار تمرینی روی عضلات سه سر بازویی تنها با استفاده از حرکاتی که بوسیله وزن بدن اجرا می شوند، می توانید از ترکیب سوپرستی از حرکات شنا دست الماسی و دیپ نیمکت استفاده بفرمایید که هر دو حرکت را در گذشته به تفصیل شرح داده ام. افراد معمولا در حرکت […]

عضلات سه سربازویی و شدت مضاعف…

درود بر شما، قصد تشریح یک تمرین با رویکرد شدت مضاعف جهت اعمال فشار به عضلات سه سربازویی را، خدمتتان دارم. این تمرین متشکل از دو حرکت کیک بک دمبل و دیپ نیمکت بوده و همانگونه که در گذشته خدمتتان عرض کرده و مقاله مربوطه را ارائه کرده ام، این دو حرکت از موثر ترین […]

تمرین سنگین….برداشتی کاملا سلیقه ای

درود بر شما، تعداد ستهای تمرینی، مدت زمان یک جلسه تمرین، مقدار استراحت بین ستها، مقدار وزنه بکار گرفته شده، تعداد تکرارها، نوع سیستمهای بکار رفته در تمرین و…..هیچ کدام بیانگر یک تمرین سنگین نیست.برای مثال برخی عزیزان تصور می کنند هر چه مقدار وزنه ای که در تمرینات استفاده می کنند سنگین تر باشد […]

یورشی به عضلات سه سر بازو…

درود بر شما، جهت ایجاد فشار حداکثری در حداقل زمان یک تری ست با رویکرد شدت مضاعف را خدمتتان تشریح می کنم که در آن از تکنیک های پیش خستگی، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکتی، انقباض ایزومتریک و استراحت و توقف بکار گرفته شده و می تواند عضلات درگیر را تا بالاترین مقدار […]

آناتومی حرکت پشت بازو دیپ نیمکت

حرکت دیپ روی نیمکت، طبق تحقیق جامعی که انجمن تمرین ایالات متحده آنجام داده است، سومین جایگاه را در توانایی تحریک عضلات سه سربازو به رشد را دارا می باشد. مانند تصویر دو نیمکت را موازی و مقابل یکدیگر قرار بدهید، پاشنه پا را روی میز جلویی و کف دستان ر ا روی میز عقبی […]