بایگانی برچسب ها: برنامه تمرینی

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش بیست و چهارم

درودها بر شما، همین روند استراحت و توقف را می توانید به راحتی برای تمرین دادن عضلات چهار سر ران به صورت یک روز در میان، در حرکات مرکبی همچون لانژ و پرس ران، بکار گیرید. فرضا یک وزنه ای را انتخاب می کنید که در پرس ران پس از تقریبا ۶ تکرار با یک […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش بیست و سوم

درودها بر شما،اگر قرار باشد که به صورت یکروز درمیان، مجددا با رویه فول بادی برنامه مربوطه را طراحی کنم، ممکن است از یک چنین رویه ای بهره ببرم. فرضا برای روز اول، سوپرست جلو ران دستگاه تا ناتوانی، پیشروی تکرارها با استفاده از تکنیک تکرارهای نیمه و یک چهارم بازه حرکتی، حال ۲۰ ثانیه […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش بیست و دوم

درودها بر شما، از تکنیک های پر کاربرد دیگر که در هاک اسکوات دستگاه قابل کاربرد بوده می توان به استراحت و توقف و تکرارهای کمکی اشاره کرد که توضیحاتش در بخش های قبلی، به تفصیل خدمتتان ارائه گردید. رویه های دیگری همچون فشار منفی و تکرارهای منفی را به شخصه پیشنهاد نمی کنم چرا […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش بیست و یکم

درودها بر شما، در حرکت هاک اسکوات هم می توانید فرضا برای گیج نمودن سیستم عصبی عضلانی، در بین تکرارها، مکان قرار دهی پاهای خود را عوض نمایید، فرضا از حالت سخت تر اجرا، که با قرار دهی پاها باز تر از عرض شانه ها و پاها در بخش بالایی سینی دستگاه باشد، شروع می […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش بیستم

دردها بر شما، برویم سراغ حرکت هاک اسکوات. این حرکت را هم می توان با استفاده از هالتر اجرا نمود و هم دستگاه مخصوص به آن، ولیکن تفاوت اجرا با هالتر در این است که می تواند به راحتی، به ستون فقرات آسیب وارد سازد، چرا که نحوه اجرای آن همانند ددلیفت هالتر بوده، منتها […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش نوزدهم

درودها بر شما، نوع دیگری از لانژ وجود دارد که اجرایش کمی نسبت به روند مرسوم، سخت تر می باشد، هم از نظر حفظ تعادل بدنی و هم از نظر ایجاد اضافه بار، یعنی پس از مدتی که با کم و کیف اجرای لانژ به شکل مرسوم آن آشنا شدید، می توانید به سراغ لانژ […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش هجدهم

درودها بر شما، در نوع راه رفتنی و یا حتی درجا اجرا کردن حرکت لانژ به شکل مرسوم، می توان یکسری موارد دیگر را دخیل کرد که هم باعث تنوع در اجرای تمرین شده و هم از عادت کردن عضلات درگیر در تمرین، جلوگیری به عمل می آورد. فرض بفرمایید که قصد اجرای لانژ تنها […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش هفدهم

درودها بر شما، در حرکت لانژ، انتهای دامنه منفی تکرارها، زمانی است که ران پای جلو قرار داده شده با سطح زمین موازی گردد و نهایت دامنه مثبت، قبل از باز شدن کامل مفصل زانو و قفل شدن آن، می باشد، اگر آنقدر پیش بروید که این مفصل قفل شود، هم بار تمرینی به این […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش شانزدهم

درودها بر شما، حرکت دیگری که جهت پرورش عضلات چهارسر ران، کاربرد گسترده دارد، لانژ بوده که دارای انواع متنوعی است و با هالتر، دمبل و یا وزن بدن، به راحتی قابل اجرا می باشد، اگر چه بین اجرا با استفاده از دمبل و هالتر، بکارگیری دمبل الویت دارد چرا که حفظ تعادل هالتر در […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش پانزدهم

درودها بر شما، خدمتتان عرض کردم که تکنیک هایی همچون انقباض ایزومتریک و تکرارهای منفی را، جهت استفاده کردن در حرکت پرس ران، به شخصه توصیه نمی کنم، چرا که ممکن است ایمنی و سلامت فرد را به خطر بی اندازند. تصور بفرمایید در حال انجام انقباض ایزومتریک هستید و در نهایت و به صورت […]