بایگانی برچسب ها: استراحت و توقف

تنوع در حرکات – بخش هفدهم

درودها بر شما، به همین ترتیب، جهت عضلات سه سربازویی نیز، با حداکثر تعداد سه حرکت، می توانید کار را تمام کنید و هر سه سر عضله پشت بازو را، کاملا به رشد تحریک نمایید. حرکت پشت بازو سیم کش، با گیرش مرسوم، به راحتی موجبات بخش بیرونی و کمی هم میانی سه سربازویی را […]

تنوع در حرکات – بخش پنجم

درودها بر شما، در اینجا نیاز می بینم که کمی توضیح درباره انتخاب تعداد ست و تکرارهای مربوطه بدهم، برای بار هزارم، اینها قوانین سنگ نوشته نیستند، هنر شما و یا مربی شما است که به مرور تشخیص دهد که چه چیزی به درد شما می خورد، برای همین است که اگر فردی را به […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شصت و سوم

درودها بر شما، جهت افزایش شدت تمرین و ایجاد روندی که باعث عدم عادت کردن سیستم عصبی عضلانی شود، می توانید تکنیک های مختلفی را در حرکات ذکر شده، بکار برید. برای مثال در حرکت جلوبازو دراز کشیده روی میز شیبدار با استفاده از دمبل، فرضا به صورت جفت دست تکرارها را تا ناتوانی نسبی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعد ها – بخش هفتم

درودها بر شما، در حرکت جلوبازو ایستاده با استفاده از هالتر و یا سیم کش، دست شما در بکارگیری انواع تکنیکها، کاملا باز است. برای مثال، تکنیک درآپ ست، فرضا انتخاب وزنه ای که در رنج تکرارهای ۱۰ الی ۱۲ به ناتوانی برسید، ۱۰ درصد کاهش وزنه، مجددا تا ناتوانی و یا وزنه در ابتدا […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش چهاردهم

درودها بر شما، یکی از بهترین تکنیک های قابل استفاده در حرکت پرس ران، بکارگیری رویه استراحت و توقف می باشد، چرا که شما می توانید به راحتی در توقف جهت استراحت های کوتاه مورد نظر، وزنه را با استفاده از قفل دستگاه مهار کرده، پس از مدت زمان مربوطه، با ایمنی کامل به ادامه […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش یازدهم

درودها بر شما، رویه های شدت دهنده دیگری را نیز می توان در اجرای انواع حرکات اسکوات ، بکار برد، برای مثال استفاده از نوعی استراحت و توقف در حرکت پیستول یا همان ایر اسکوات به صورت تک پا، فرضا پای راست را تا ناتوانی پیش برده، بدون استراحت، پای چپ تا ناتوانی، مجددا پای […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش هفتم

درودها بر شما، رویه دیگری که می توان به راحتی در حرکت جلو ران دستگاه از آن بهره برد، تغییر نحوه قرار دهی پاها، در بین تکرارها، می باشد. برای مثال، بخش داخلی عضلات چهار سر ران شما، دارای ضعف است، تکرارها را به صورت قرار دهی پاها بازتر از عرض شانه، جهت گیری پنجه […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و سوم

درودها بر شما، جهت روندی که ورزشکار فرضا عضلات زیربغل خود را به همراه بخش پشتی سرشانه ها و عضلات دوسربازویی تمرین می دهد، برای مثال به این ترتیب، طراحی می کنم: پول آور دمبل با استفاده از تکنیک شدت دهنده درآپ ست یا در صورت امکان استراحت و توقف، البته می توان از روند […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و دوم

درودها بر شما، برای عزیزان دیگری که عضلات زیربغل خود را، به صورت هفتگی، دو جلسه تمرین می دهند، چیزی مشابه این موارد که خدمتتان عرض می گردد، ارائه می کنم. فرضا اگر قرار باشد ایشان این عضلات را به همراه گروه ماهیچه ای سینه تمرین بدهند، سوپرست عضلات متقابل سینه و زیربغل را در […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش سی و دوم

درودها بر شما، همانند موارد شرح داده شده در بخش های قبلی، با استفاده از هالتر، خواهید توانست از تکنیک های افزاینده فشاری همانند استراحت و توقف، تکرارهای کمکی، منفی و اجباری و درآپ ست ها (در صورت وجود حریف تمرینی)، انقباض ایزومتریک و از این دست موارد، بهره ببرید. در استفاده از دمبل، درآپ […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »