بایگانی برچسب ها: پشت سرشانه

شبیه سازی درآپ ست – بخش سوم

درودها بر شما، رویه دیگری که می توان در این زمینه به آن اشاره کرد، اجرای پرس سرشانه دمبل در موقعیت های مختلف است.تصور بفرمایید که قصد اجرای پرس سرشانه دمبل را دارید، در ابتدای امر دستها را به صورت موازی نسبت به هم قرار داده و شروع به اجرای تکرارها می نمایید. ضمن اینکه […]

افزایش شدت – بخش نهم

درودها بر شما، در اجرای حرکات مربوط به عضلات سرشانه، حرکات پرسی همانند پرس سرشانه هالتر از جلو و یا پرس دمبل و پرس سرشانه دستگاه، می توان از تکنیک های مختلفی بهره برد، منتها جهت استفاده از تکنیک تکرارهای کمکی یا همان اجباری، نگاتیو و استراحت و توقف، به شخصه توصیه می کنم که […]

افزایش شدت – بخش چهارم

درودها بر شما، در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو، پس از رسیدن به ناتوانی، از تکنیک هایی همانند کمکی یا همان تکرارهای اجباری، استراحت و توقف، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکتی و یا درآپ ست، می توان بهره برد. یا اینکه، با توجه به زبان بدن و سطح انرژی ورزشکار در آن […]

نمونه برنامه های فول بادی – بخش پنجم

درودها بر شما، جهت تقویت عضلات سرشانه و ذوزنقه ای یا به نوعی همان کول، می توانید اگر قرار است به صورت هر روز به تمرینات فول بادی بپردازید، به این شکل عمل نمایید؛ شنبه نشر خم دمبل، حرکت نشر از جانب سیم کش و پرس سرشانه هالتر از جلو و شراگ دمبل، یک شنبه، […]

حرکات و ست های تمام کننده – بخش ششم

درودها بر شما، یکی از رویه های افزایش دهنده پمپاژ خون در عضلات سرشانه، اعمال انقباض های ایزومتریک متریک می باشد، البته بخش قدامی یا همان جلویی سرشانه، درمجموع به قدر کافی در انواع و اقسام حرکات پرسی بالاتنه درگیر هستند تا جایی که برای رشد آنها، جای نگرانی وجود ندارد ولیکن بخش میانی و […]

بهترین های ساخت قدرت و افزایش حجم توده عضلات – بخش نهم

درود بر شما، جهت اعمال بار تمرینی بر روی عضلات سرشانه، می توانید از تعداد زیادی از حرکات متفاوت، بهره ببرید. برای بخش جلویی عضلات سرشانه؛ حرکت پارالل، پرس سرشانه هالتر از جلو، پرس سرشانه دمبل با گیرش معمولی، پرس سرشانه دستگاه و حرکت Hand stand Push Up، گل های سرسبد این مجلس هستند، هر […]

عدم تناسب در عضلات بخش پشتی سرشانه – بخش نهایی

درود بر شما، جهت جمع بندی موارد ذکر شده در خصوص تمرینات مربوط به عضلات بخش پشتی سرشانه ها، موارد ذیل قابل ذکر است: اجرای تکنیک حق تقدم، جهت این عضلات، یعنی اعمال بار تمرینی در ابتدای جلسه، زمانی که شما در حداکثر مقدار قوای بدنی خود قرار دارید.اجرای حرکات با بیومکانیکی صحیح بگونه ای […]

عدم تناسب در عضلات بخش پشتی سرشانه – بخش چهارم

درود بر شما، در گذشته هم عرض کرده ام، استفاده از وزنه بیش از حد سنگین، نسبت به توان بدنی ورزشکار، به گونه ای ناخداگاه، تنها ایشان را به استفاده از بیومکانیک اشتباه حرکتی، تقلب و بکارگیری کل تنه جهت جابجا سازی وزنه، هدایت می نماید. این امر در تمرین عضلاتی مانند بخش پشتی سرشانه […]

عدم تناسب در عضلات بخش پشتی سرشانه – بخش سوم

درود بر شما، قبلا هم در توضیحات مربوط به آناتومی حرکت نشر خم دستگاه یا همان باترفلای معکوس که با دستگاه قفسه سینه یا همان باترفلای زده می شود، توضیحات کاملی را خدمتتان ارائه کرده ام. در اینجا تنها مجددا تاکیید می کنم که در حالتی که شما دستگیره هایی را در دست می گیرید […]

عدم تناسب در عضلات بخش پشتی سرشانه – بخش دوم

درود بر شما، وقتی شما جهت تقویت عضلات پشتی سرشانه خود، از وزنه هایی بیش از حد سنگین استفاده بفرمایید، بگونه ای که اجرای حرکت را توامان با تقلب و حرکات پرتابی، قرار دهید و نتوانید در انتهای دامنه مثبت حرکت، مکثی کوتاه داشته و به عضلات مربوطه، انقباض حداکثری را اعمال کنید، کلا در […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »