بایگانی برچسب ها: پشت بازو

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شصت و پنجم

درودها بر شما، جلو بازو لاری دستگاه، البته قبلا تکنیک های مناسب این حرکت را خدمتتان شرح داده ام، ولی در اینجا باید پیش خسته شدن که چه عرض کنم، کاملا کوفته شدن دوسربازویی را در دو حرکت قبلی، در نظر بگیرید. با این اوصاف و با توجه به ژنتیکتان، سابقه تمرینی و توسعه عضلانی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شصت و چهارم

درودها بر شما، در حرکت جلو بازو هالتر ایستاده نیز، می توانید به راحتی از تکنیک کمکی بهره ببرید. فرضا وزنه ای انتخاب می کنید که در تکرارهای ۵ الی ۷ به ناتوانی برسید، پس از آن چند تکرار کمکی به گونه ای که در این تکرارهای به شکل کمکی تنها در دامنه مثبت (یعنی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شصت و سوم

درودها بر شما، جهت افزایش شدت تمرین و ایجاد روندی که باعث عدم عادت کردن سیستم عصبی عضلانی شود، می توانید تکنیک های مختلفی را در حرکات ذکر شده، بکار برید. برای مثال در حرکت جلوبازو دراز کشیده روی میز شیبدار با استفاده از دمبل، فرضا به صورت جفت دست تکرارها را تا ناتوانی نسبی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شصت و دوم

درودها بر شما، به سراغ رویه تمرینی عضلات بازویی می روم که در گذشته، شخصا، به صورت مداوم از آن استفاده می کردم، تقریبا چیزی حدود ۱۲ سال پیش….یادش بخیر… تمرین دادن دوسربازویی به همراه عضلات سینه ای در یک روز، کار کشیدن دیوانه وار از سه سر هم در روز تمرین دادن بخش میانی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شصت و یکم

درودها بر شما، رویه تمرینی دیگر، جهت این گروه عضلانی، می توانی به این شکل باشد، برای مثال استفاده از تکنیک سوپرست های پیش خستگی. اجرای جلو بازو لاری (ترجیحا با استفاده از دستگاه این حرکت)، بلافاصله بارفیکس دست جمع مچ برعکس، تمرکز بر روی درگیری عضلات بازوی و در نهایت جلو بازو دمبل چکشی. […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شصت ام

درودها بر شما، بسته به اینکه چه نوع تقسیماتی را جهت تمرینات خود بکار می گیرید، می توانید رویه های متنوع تمرینی، جهت پرورش عضلات بازویی و ساعدها را مورد استفاده قرار بدهید. فرضا تمرین دادن این عضلات با استفاده از تقسیم گروه های عضلانی، به شکلی که در هفته، دو بار این عضلات تمرین […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پنجاه و نهم

درودها بر شما، جهت افزایش فشار تمرین در رویه ای که توضیح داده شد، می توانید در انتها، حرکتی همچون ساعد هالتر یا همان جلو بازو معکوس را چاشنی کار کنید و یا در جلسه دیگر، حرکت مچ هالتر را. روند شرح داده شده را که تا ناتوانی پیش بردید، بدون درنگ به سراغ یکی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پنجاه و هشتم

درودها بر شما، فرضا می توانید یک جفت دمبل که برای اجرای حرکت کول شراگ مورد استفاده قرار می دهید را انتخاب کرده، پای میله بارفیکس قرار بدهید، حال از میله بارفیکس، در حالت اجرای مرسوم این حرکت، قرار بگیرید، میله بارفیکس را به گونه ای در دست بگیرید که انگشت شست شما نیز هم […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پنجاه هفتم

درودها بر شما، در خصوص پرورش عضلات ساعد و مچ، در گذشته نیز، خدمتتان عرض کرده ام، به نوعی بهترین روند برای تقویت این بخش از عضلات، انجام حرکاتی همچون بارفیکس ها و بکارگیری حرکاتی همچون ددلیفت، می باشد. در یک چنین حرکاتی، از طرفی پنجه های شما بایستی یا وزنه را همانند وزن بدن […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پنجاه و ششم

درودها بر شما، تصور بفرمایید که شما در بخش داخلی عضلات سه سربازویی خود، دارای ضعف هستید، جهت رفع این موضوع، فرضا می توانید پشت بازو دمبل تک دست، در حالت خوابیده بر روی میز شیبدار را، آنچنان که در موارد قبلی خدمتتان تشریح شد، به شکل سوپرست، به همراه پشت بازو کیک بک یا […]
عنوان ۵ از ۱۵« اولین...«۳۴۵۶۷ » ۱۰...آخر »