بایگانی برچسب ها: مربی بدنسازی

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش نوزدهم

درودها بر شما، جلسه تمرین بعدی، مجموعه عضلات پشت و بخش پشتی سرشانه ها به همراه فیله کمر. اینجا هم شما با انواع و اقسام حرکات جهت اعمال فشار بر عضلات زیربغل خود، از زوایای متفاوت، رودر رو هستید، تنها خاطرتان باشد که در یک چنین تمرینی با این رویه تقسیم بندی عضلات، بهترین کار […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش هجدهم

درودها بر شما، یک روند دیگری که می تواند به شما یک کوفتگی و احساس درگیری شدید عضلات شکم را چه در حین تمرین و چه پس از آن ارائه کند، می تواند به این شکل باشد: این رویه متشکل است از چند حرکت که در مجموع و کنار هم یک جاینت ست را تشکیل […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش هفدهم

در انتهای تمرین مربوطه به مجموعه عضلات پا، ضمن اینکه عضلات شکمی شما نیز تا حدودی در این تمرین درگیر شده اند، خوب است که در همینجا به صورت تخصصی روی آنها نیز کار شود، خوب می توانید جهت این گروه ماهیچه ای، شکم خلبانی، کرانچ ۹۰ درجه، کرانچ مورب و شکم از نوع وی […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش شانزدهم

درودها بر شما، یک سوپرست دیگر جهت اعمال فشار به عضلات ساق پا، ترکیب ساق پا دستگاه نشسته و دستگاه ایستاده. در ساق پا دستگاه نشسته، وزنه ای را انتخاب کنید که در تکرارهای ۱۰ الی ۱۵، به ناتوانی در پیش بردن دامنه مثبت برسید، حال کمی از وزنه کاسته و مجددا به تکرارها تا […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش پانزدهم

درودها بر شما، جهت تقویت عضلات ساق پا، می توانید از ترکیب ساق پا در حالت ایستاده دستگاه، ساق پا دستگاه پرس ران، ساق پا ایستاده با استفاده از گرفتن دمبل در دست و اجرای تک پا در کنار ساق پا نشسته دستگاه، بهره ببرید. برای مثال، وزنه ای را انتخاب کنید که در رنج […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش چهاردهم

درودها بر شما، بغیر از تکنیک های پیش خستگی و پس خستگی در این حرکت، می توانید به راحتی از درآپ ست ها، استراحت و توقف، تکرارهای کمکی و اجباری، فشار منفی، انقباض ایزومتریک، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکت و امثال اینها، بهره ببرید. برای مثال فرض بفرمایید که وزنه ای را انتخاب […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سیزدهم

درودها بر شما، حرکت بعدی، پشت ران دستگاه، خواه در حالت استفاده از دستگاه در وضعیت ایستاده، خواه دستگاه نوع خوابیده، این حرکتی است که شما بایستی وزنه ای را بکارگیرید که بتوانید در انتهای دامنه مثبت تکرارها، حداقل مکثی یک ثانیه ای را داشته باشید، در انتهای دامنه منفی نیز، یک لحظه مکث کرده […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش دوازدهم

درودها بر شما، جهت افزایش کیفیت و شدت تمرین در این حرکت، فرضا می توانید از تکنیک های همچون استراحت و توقف، سوپرست های پیش خستگی و پس خستگی، درآپ ست ها و موارد مشابه، استفاده ببرید. حتی می توانید جهت افزایش نرخ کالری سوزی بدن به خصوص در فصل مسابقات، از سوپرست های عضلات […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش یازدهم

درودها بر شما، پس از اجرای حرکات کششی بر روی عضلات چهارسر ران، به سراغ همسترینگ می رویم، می توانید تنوع را در پیش بگیرید، برای مثال یک هفته در ابتدا پشت ران دستگاه، سپس پشت ران ددلیفت رومانیایی، جلسه بعدی معکوس این روند را بکار ببرید. فرض بفرمایید با پشت ران ددلیفت رومانیایی شروع […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش دهم

درودها بر شما، در خصوص سی سی هاک ایزومتریک و یا همان هاک ایزومتریک، هر مقدار کف پاها را به زیر ران ها منتقل کنید، بیشتر فششار به چهار سر ران شما وارد می شود و هر مقدار پاها را نسبت به مفصل زانوان خود جلو تر قرار بدهید، عضلات همسترینگ بیشتر کار وارد ماجرا […]
عنوان ۴ از ۷۹« اولین...«۲۳۴۵۶ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »