بایگانی برچسب ها: مربی بدنسازی

تمرینات چهار روزه – بخش سی و هشتم

درودها بر شما، در پشت بازو سیم کش ایستاده، کمی از دستگاه فاصله بگیرد تا عضلات به درستی در دامنه کامل حرکت، درگیر شوند. می توانید کمی آرنج ها را نسبت به بالاتنه خود جلو تر قرارد داده و بالاتنه را کمی به سمت جلو خم نمایید تا به این شکل، بر مقدار کشش اعمال […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی و هفتم

درودها بر شما، جهت تقویت عضلات کول خود، می توانید یک حرکت شراگ دمبل را چاشنی کار نمایید. با استفاده از دمبل، نسبت به اجرای این حرکت بوسیله هالتر، خواهید توانست یک رنج اجرای حرکت بیشتر را، چه در دامنه مثبت و چه در دامنه منفی، تجربه نمایید، در انتهای دامنه مثبت انقباض شدیدتری را […]

ارائه برنامه های تمرینی، برنامه های غذایی و استفاده از مکمل های غذایی ورزشی، ارائه مشاوره مربوطه

درودها بر شما، احتمالا، زمانی که با واژه برنامه تمرینی روبرو می شوید، یک تعداد ست در جلوی نظرتان می آید که در یک تعداد تکرار، ضرب شده اند، مثلا ۱۵ *۴، فرضا جهت تمرین عضلات سینه، چند حرکت را پشت سر هم ردیف می کنید، یا اگر هم از برنامه های مرسوم در فضای […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی و ششم

درودها بر شما، به صورت کلی، بخش میانی عضلات سرشانه، در صورت توسعه مناسب، یک عرض و نمای چشمگیر را در کمربند شانه ای می بخشد. معمولا برای شاگردانی که دارای ضعف در این بخش هستند، سوپرست نشر از جانب و پرس سرشانه دمبل دست ها در وضعیت موازی و یا همین سوپرست ولی با […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی و پنجم

درودها بر شما، در انواع اجرای نشر از جانب، باید حتما دقت داشته باشید که از مقدار وزنه ای بهره ببرید که درگیر شدن عضلات اصطلاحا کول، به حداقل میزان خود برسد، بتوانید دامنه حرکت را به صورت کامل، یعنی به حالت صلیب مانند دستها و بالاتنه رسیدن، اجرا نمایید و در انتهای دامنه مثبت، […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی و چهارم

درودها بر شما، در نهایت به آخرین روز تمرینی از این نوع تقسیمات می رسیم، تمرین مربوط به بخش جلویی و میانی عضلات سرشانه، کول و سه سربازویی. می توانید جهت سرشانه ها، روند پیش خستگی را دنبال کنید، فرضا نشر از جانب دمبل، پس از آن پرس سرشانه هالتر از جلو و یا اگر […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی و سوم

در حرکت نشر خم، تکرارهای دامنه نیمه و یک چهارم بازه یک تکرار کامل، پس از اینکه در اجرای دامنه کامل تکرارها به ناتوانی رسیدید، می تواند به شدت بر کیفیت ست تمرینی شما، بی افزاید.حرکت بعدی، فیس پول سیم کش، می توانید بلافاصله بعد از حرکت قبلی، به سراغ فیس پول رفته و یک […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی و دوم

درودها بر شما، در نهایت به تمرین دادن بخش پشتی عضلات سرشانه، در انتهای تمرین عضلات پشت بالاتنه، می پردازیم. می توانید از حرکت نشر خم دمبل و یا دستگاه باترفلای معکوس بهره ببرید، در کنارش حرکت فیس پول را هم که جه تقویت این بخش از عضلات فوق العاده عمل می کند، داشته باشید. […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی و یکم

درودها بر شما، جهت اعمال فشار بر روی عضلات فیله کمری، می توانید پس از این سوپرست مربوط به عضلات زیربغل و در کنارش، درگیر شدن بالقوه عضلات فیله کمری، یک ست از فیله کمری روی خرک مربوطه را که به هیپراکستنشن معروف است، چاشنی کار کنید. فرضا شما می توانید با وزنه ۲۰ کیلویی […]

تقسیم تمرینات چهار روزه – بخش سی ام

درودها بر شما، جهت تمرکز بر روی افزایش کارکرد عضلات زیربغل در حرکت ددلیفت و ایجاد ارتباط ذهنی عضلانی خیلی عالی با این عضلات در این حرکت، ایوان سنتوپانی، یکی از حجیم ترین پرورش اندام کاران زمان خود، یک سوپرستی را بکار می گیرد که در اینجا به آن می پردازم، سوپرست زیربغل دمبل تک […]
عنوان ۲ از ۷۹«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »