بایگانی برچسب ها: مربی بدنسازی

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و سوم

درودها بر شما، وزنه مورد استفاده شما، باید در حدی باشد که در حین اجرای تکرارها، تقریبا، آرنج های خود را در یک مکان به صورت ثابت و بدون تاب دادن حفظ کنید، بتوانید حداقل یک ثانیه در انتهای دامنه مثبت مکث داشته باشید و دامنه منفی را طی فرضا دو ثانیه و به صورت […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و دوم

درودها بر شما، زاویه میز پرس بالا سینه را در نظر داشته باشید، تقریبا ۳۰ الی ۴۵ درجه است (بهترین حالتش برای بخش فیبر بالایی سینه همان ۳۰ درجه است)، حال جهت اجرای جلو بازو دمبل تکیه داده روی میز شیبدار، یک زاویه فرضا ۶۰ درجه، بسیار مناسب می باشد، چرا که در انتهای دامنه […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و یکم

درودها بر شما، به عضلات دوسربازویی یا همان جلوبازوها باز گردیم. به صورت کلی، در برخی از حرکات جلوبازو، آرنجهای شما از تنه، به گونه ای جلو تر قرار می گیرد، همانند جلوبازو لاری، با هر ابزار ممکن. در حالتی دیگر، آرنجها عقب تر از بالاتنه قرار می گیرند، همانند جلوبازو دمبل نشسته روی میز […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیستم

درودها بر شما، تکنیک تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه کامل حرکت، به راحتی در حرکت دیپ، قابل کاربرد است، منتها یک مطلب را بایستی در نظر داشته باشید که این تکرارهای غیر کامل را از نظر دامنه حرکت، در کدام بخش از یک تکرار، اجرا کنیم، کمی این موضوع را شرح می دهم. معمولا […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش نوزدهم

درودها بر شما، روند دیگری که به راحتی، جهت گیج کردن سیستم عصبی عضلانی، در حرکت دیپ قابل کاربرد است، جابجا نمودن عرض قراردهی دست ها بر روی نیمکت، در پیشروی تکرارها، می باشد. به خاطر داشته باشید که به صورت کلی و پیش فرض، بهترین عرض قراردهی دست ها، برابر با پهنای شانه شما […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش هجدهم

درودها بر شما، در حین اجرای دامنه منفی و در ادامه آن پیشبردن بخش مثبت از یک تکرار، هر مقدار بتوانید بازوان خود را در کنار پهلوها نگاه دارید، یعنی آرنجها به سمت عقب بدن حرکت کرده و در دامنه مثبت همین مسیر را به سمت جلو طی کنند، بر درگیری عضلات سه سربازویی خود، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش هفدهم

درودها بر شما، دلیل قراردهی دستان شما بر روی نیمکت به این شکل، به سمت عقب متمایل شدن شانه ها بوده، سینه به صورت ناخودآگاه بیرون داده شد و از قوز کردن پرهیز می شود و یک حالت بیومکانیکی را در کمربند شانه ای شما بوجود می آورد که از اعمال فشار بیش از حد […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش شانزدهم

درودها بر شما، از حرکات بسیار ماثر در پرورش عضلات سه سربازویی که به صورت مرکب یا چند مفصلی، باعث درگیری عضلات مختلفی شده و همین پشت بازوان را، می تواند به خوبی تقویت نماید، حرکت پارالل، شنا دست جمع یا نمونه مشابه با آن که با استفاده از هالتر اجرا شده و به پرس […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش پانزدهم

درودها بر شما، اگر فرضا بخواهید برای ایجاد شوک عضلانی، البته کنترل شده و با در نظر گرفتن این امر که به درستی به ریکاوری عضلات خود توجه داشته باشید و به صورت کامل زبان بدن خود را درک نمایید، جهت عضلات سه سربازویی و بکارگیری این حرکت پشت بازو هالتر خوابیده، یک تمرین بسیار […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهاردهم

درود ها بر شما، جهت بکارگیری تکنیک های شدت دهنده در حرکت پشت بازو هالتر خوابیده و یا نمونه های مشابه با آن که با استفاده از دمبل و یا سیم کش اجرا می شوند، می توانید از تکنیک های مختلفی، بهره ببرید. البته به شخصه در این گونه حرکات، با استفاده کردن از روند […]
عنوان ۱۰ از ۷۲« اولین...«۸۹۱۰۱۱۱۲ » ۲۰۳۰۴۰...آخر »