بایگانی برچسب ها: شنا دست جمع

تنوع در حرکات – بخش نوزدهم

درودها بر شما، برای همین گروه عضلات سه سر، فرضا می توانید از یک سوپرست پیش خستگی بهره ببرید، برای مثال، پشت بازو سیم کش با گیرش معمولی، پیشروی تا ناتوانی و یا فراتر از ناتوانی، با هر تکنیک شدت دهنده ممکن، بلافاصله، فرضا اجرای حرکت دیپ نیمکت. این دو حرکت در کنار یکدیگر، می […]

تنوع در حرکات – بخش شانزدهم

درودها بر شما، اگر فرضا از وزن بدن خود جهت پرورش عضلات بازویی استفاده می کنید، یعنی یک ورزشکار اصطلاحا کلیستنیکس هستید، می توانید به راحتی با ترکیب بارفیکس دست جمع، حرکت پارالل و یا دیپ و شنا دست الماسی، به راحتی به توسعه مناسبی در عضلات بازویی و ساعد خود برسید. بارفیکس، گیرش مچ […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و ششم

درودها بر شما، در اجرای حرکت شنا دست جمع با هدف پرورش عضلات سه سربازویی، زمانی که در ادامه تکرارها در رنج کامل آنها به ناتوانی رسیدید، می توانید در ابتدا به تکرارهای نیمه دامنه کامل حرکت پرداخته و رفته رفته به سراغ بخش یک چهارم از بازه کامل حرکت بروید. در توضیحات برخی حرکات […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و پنجم

درودها بر شما، استفاده از یک حرکت ایزوله یا همان تک مفصلی، پیشروی تا ناتوانی و بلافاصله پس از آن اجرای شنا دست جمع یا بر عکس این روند نیز که اولی رویه پیش خستگی بوده و بعدی پس خستگی، به راحتی در افزایش شدت تمرین با استفاده از این حرکت، مقدور می باشد. ورزشکاران […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و چهارم

درودها بر شما، در حرکت شنا دست جمع، جهت افزایش شدت و فشار تمرین، می توانید از روندهای متنوعی بهره ببرید. برای مثال می توانید به شکل مرسوم اجرای این حرکت، تکرارها را پیش ببرید، رفته رفته، به نقطه ای که دیگر ادامه تکرارها برایتان واقعا مشکل شده است، برسید، شروع می نمایید به کمی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و سوم

درودها بر شما، تکرارها را به گونه ای پیش ببرید که در انتهای دامنه مثبت، سعی کنید پیش از قفل شدن مفصل آرنج، از پیشروی بیشتر در این بخش خودداری ورزید و در انتهای دامنه منفی نیز، به حدی پایین بیایید که تقریبا سینه شما با پشت دستان شما که بر زمین قرار گرفته است، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و دوم

درودها بر شما، حرکت پشت بازو شنا دست جمع که به شنا دست الماسی نیز معروف می باشد و در گذشته نیز، در خصوص آن خدمتتان مطلب نوشته ام، به نوعی یکی از بهترین حرکات پرورش دهنده عضلات سه سربازویی بوده که در کنار آن، موجبات تقویت عضلات سینه ای و درگیر سازی بیشینه فیبر […]

توقف عضلات، در مسیر رشد – بخش ششم

درودها بر شما، حال کمی این مثال را به صورت عملی، گسترش اش بدهیم. فرضا در یک جلسه از میان شنا دست الماسی و دیپ، یکی را انتخاب کرده، با استفاده از تکنیکی که در گذشته برای اجرای حرکات با وزن بدن خدمتتان شرح داده ام، یعنی پیش روی تا ناتوانی، حالا ضرب نمودن تعداد […]

توقف عضلات، در مسیر رشد – بخش پنجم

درودها بر شما، همانگونه که قبلا خدمتتان عرض گردید، مایک منتزر، در زمانی که قصد تمرین دادن عضلات سرشانه خود را، پس از عضلات سینه داشت، تنها به نشر از جانب بسنده می نمود، البته بخش پشتی این عضلات را به همراه عضلات زیربغل تمرین می داد که آن نیز داستانی دیگر دارد. پس مطابق […]

توقف عضلات، در مسیر رشد – بخش چهارم

درودها بر شما، بپردازیم به یک مثال عملی در این خصوص. فرضا شما در تمرین عضلات سینه خود، ۶ ست تمرینی تا فراتر از ناتوانی بوسیله حرکاتی همچون پرس بالا سینه دمبل، قفسه سینه دستگاه و پارالل را اجرا فرموده اید. در حرکات پرس بالا سینه و به خصوص پارالل، تا حدود زیادی عضلات سه […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »