بایگانی برچسب ها: شنا دست جمع

سوپرست متقابل، جهت عضلات بازویی

درودها بر شما، یکی از روش هایی که می توان با استفاده از آن بر ضعف عضلات بازویی غلبه نمود، استفاده از سوپرست های عضلات متقابل دوسر و سه سربازویی آن هم با کمک گرفتن از حرکات چند مفصلی، می باشد. فرض بفرمایید که قرار است روی این عضلات به تمرین بپردازید، این سوپرستی را […]

نمونه برنامه های فول بادی – بخش هفتم

درودها بر شما، جهت یورشی هر چه تمام تر بر عضلات سه سربازویی، می توانید از حرکاتی همچون؛ پشت بازو هالتر خوابیده، دمبل کیک بک، دیپ نیمکت یا پارالل با تمرکز روی درگیری عضلات سه سربازویی، پشت بازو طناب و شنا دست الماسی، حداکثر بهره را ببرید. مثل دیگر گروه های عضلانی، در فول بادی […]

کاهش کمیت، افزایش کیفیت – بخش نهم

درودها بر شما، تصور بفرمایید که قصد تمرین دادن عضلات بازویی را دارید، دوسر و سه سر بازو. برای عضلات دوسر بازو، اگر تمریناتتان بر اساس تقسیمات تمرینی یا همان اسپلیت باشد که بدن را به بخش های جداگانه تقسیم نموده و در روزهای جداگانه ای تمرین می دهید، حرکات جلو بازو دمبل نشسته میز […]

رفع ضعف عضلات بازو – بخش نهایی

درود بر شما، این دو حرکتی که ذکر شد را، می توان با استفاده از تمرین وزن بدن، تاثیری مشابه با آنها را، ایجاد نمود. برای مثال بجای اجرای حرکت جلو بازو هالتر تقلبی، از حرکت بارفیکس استفاده نموده، دستها را به صورت مچ برعکس و کف دستها به عرض شانه، بر روی میله بارفیکس […]

کنکاشی در اجرای تمرینات، با وزن بدن – بخش چهارده ام

درود بر شما، در خصوص اجرای حرکات مربوط به عضلات سه سربازوی، با استفاده از وزن بدن، می توان به پشت بازو تی آر ایکس یا Trx Triceps Press، پشت بازو شنا دست الماسی و پشت بازو دیپ، اشاره کرده که به گونه ای کامل، عضلات مربوطه را به کار گرفته و تقویت، می نمایند. […]

تمرین با وزن بدن – عضلات سه سر بازویی

درود بر شما، جهت اعمال بار تمرینی روی عضلات سه سر بازویی تنها با استفاده از حرکاتی که بوسیله وزن بدن اجرا می شوند، می توانید از ترکیب سوپرستی از حرکات شنا دست الماسی و دیپ نیمکت استفاده بفرمایید که هر دو حرکت را در گذشته به تفصیل شرح داده ام. افراد معمولا در حرکت […]

یورشی به عضلات سه سر بازو…

درود بر شما، جهت ایجاد فشار حداکثری در حداقل زمان یک تری ست با رویکرد شدت مضاعف را خدمتتان تشریح می کنم که در آن از تکنیک های پیش خستگی، تکرارهای نیمه و یک چهارم دامنه حرکتی، انقباض ایزومتریک و استراحت و توقف بکار گرفته شده و می تواند عضلات درگیر را تا بالاترین مقدار […]

آناتومی حرکت پشت بازو شنا دست جمع (دست الماسی)

طبق تحقیقی که انجمن تمرینات ایالات متحده بر روی حرکات محرک عضلات سه سربازو جهت رشد انجام داد(که خود تحقیق به پیوست ارائه خواهد شد)،سه حرکت پشت بازو شنا دست الماسی یا دست جمع که به دست مثلثی هم شهرت دارد و پشت بازو دمبل کیک بک و در نهایت پشت بازو دیپ، به ترتیب […]