بایگانی برچسب ها: افزایش حجم عضلات سینه

پرورش عضلات سینه ای – بخش نهایی

درودها بر شما، تمامی این مواردی که خدمتتان عرض گردید، همگی را همچون یک راهنما، بنگرید، قطعا اینها وحی منزل نبوده و ممکن است اگر فرضا یک برنامه که به صورت مثال خدمتتان عرض گردید را خط به خط اجرا کنید، اصلا برای بدن و فیزیک شما مناسب نباشد، ممکن هم هست که بهترین نتیجه […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش سی و پنجم

درودها بر شما، حال نمونه ای جهت تمرین با تجهیزات مرسوم باشگاهی. فرض بفرمایید که ورزشکار مربوطه، در ناحیه فیبر بالایی عضلات سینه ای، دارای ضعف می باشد. می توان برنامه را اینگونه تنظیم نمود: بر اساس اصل حق تقدم جهت این بخش ضعیف، سیم کش کراس اور، گیرش دستگیره ها از پایین دستگاه، رد […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش سی و چهارم

درودها بر شما، در مورد دیگری که فرضا قرار است ورزشکار، عضلات سینه ای خود را به صورت هفتگی، دو بار، به همراه بخش های جلویی و میانی سرشانه ها و سه سربازویی، تمرین دهد، مواردی اینچنینی را بکار می گیرم. اگر قرار باشد که ایشان با وزن بدنشان به تمرین بپردازند، فرضا شنا سوئدی، […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش سی و سوم

درودها بر شما، حال اگر قرار باشد عزیزی که خدمتشان برنامه ارائه کرده ام، با توجه به برخی موارد، به صورت هفتگی، دو بار بر روی عضلات سینه ای خود به تمرین بپردازند، معمولا دو رویه را برایشان در نظر می گیرم، یک روند، اجرای سوپرست هایی میان عضلات سینه ای و زیربغل خواهد بود […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش سی و دوم

درودها بر شما، همانند موارد شرح داده شده در بخش های قبلی، با استفاده از هالتر، خواهید توانست از تکنیک های افزاینده فشاری همانند استراحت و توقف، تکرارهای کمکی، منفی و اجباری و درآپ ست ها (در صورت وجود حریف تمرینی)، انقباض ایزومتریک و از این دست موارد، بهره ببرید. در استفاده از دمبل، درآپ […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش سی ام

درودها بر شما، در حین اجرای تکرارها، در انواع پرس سینه با استفاده از دمبل، ضمن اینکه وزنه مورد استفاده در طول یک مسیر مورب از روی سینه شما، در انتهای دامنه منفی تکرارها، تا مقابل دیدگان شما در انتهای دامنه مثبت تکرارها، پیش خواهد رفت، یک مسیر نیم دایروی را در فضا، طی خواهد […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش بیست و نهم

درودها بر شما، بازگردیم به دستان پرس های سینه. مسیر حرکت میله هالتر و دمبل ها، در حین پرس نمودن وزنه، بایستی به نوعی یک خط قوس دار و مایل را طی نماید. در پرس سینه با استفاده از هالتر، در موقعیت میز دارای شیب مثبت (پرس بالاسینه)، بهترین حالت پرس نمودن از مماس بودن […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش بیست و هشتم

درودها بر شما، مبحثی را می بایستی در بخش تمرین دادن عضلات سینه ای، با استفاده از وزن بدن، خدمتتان توضیح می دادم، ظاهرا برای برخی عزیزان، یکسری شبهاتی ایجاد شده است، در اینجا قصد دارم به آنها بپردازم، البته با ذکر یک مثال عملی… شاگردی دارم که ورزش اصلی ایشان کشتی است، فردی دیگر […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش بیست و هفتم

درودها بر شما، در تمامی حرکات پرسی انجام شده با استفاده از وزنه آزاد (دمبل ها و هالتر)، جهت گروه عضلات سینه ای، یکسری اشتباهات رایج و مشترک وجود دارد، که به آنها می پردازم. معمولا افراد، در گیرش هالتر، دستها را به اندازه مناسب، جهت درگیری سازی عضلات سینه ای، قرار نمی دهند. عرض […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش بیست و ششم

درودها بر شما، در استفاده از دمبل، جهت حرکات پرسی مربوط به عضلات سینه ای، دست شما جهت بکارگیری از تکنیک درآپ ست باز تر از نمونه اجرا شده با هالتر بوده، چرا که در دومی، بایستی حریفی موجود باشد تا از مقدار وزنه هالتر بکاهد. از سوی دیگر، بکارگیری از تکنیک کمکی، تکرارهای اجباری […]
عنوان ۱ از ۵۱۲۳۴۵ »