بایگانی برچسب ها: شاخص گلیسمیک

پیچیدگی تغذیه!؟ – بخش شانزدهم

درودها بر شما، همانطور که خدمتتان عرض شد، اگر در زمانی که شما کالری را از منبع کربوهیدرات دریافت می کند، سپس بدن هم متناسب با نیازش آن را به گلوکز تبدیل می کند، یا باید این کالری سوزاند شود، یا باید در کبد و عضلات به عنوان گولیکوژن ذخیره شود و یا در بافت […]

رفع کاهش قند خون در حین اجرای تمرینات…

درود بر شما، برخی عزیزان در حین اجرای تمرینات، بخصوص اگر با تکنیکهای شدت مضاعف اجرا شوند، دچار افت قند خون و افت انرژی می شوند، البته این مورد را می توان با مصرفی ۱ تا ۳ حبه قند در میان تمرین تا حدود زیادی برطرف کرد ولیکن این مشکل بایستی قبل از شروع تمرین […]

انتخاب نوع کربوهیدرات جهت قبل و بعد از یک جلسه تمرینی

درود بر شما، کربوهیدراتها دارای پارامتری به نام نمایه قندی یا ضریب گلیسمیک هستند که بوسیله این شاخص، سرعت تبدیل آنها را به قند خون یا گلوکز دربدن نشان می دهند. حال این شاخص هرچه از عدد ۵۵ پایین تر باشد، جهت مصرف و تامین انرژی قبل از یک جلسه تمرینی مناسب بوده و هر […]