دسته: نکات-تمرینی

قهرمان پرورش اندام – بخش پنجم

درودها بر شما، افرادی که در رشته پرورش اندام، به جایگاه های بالایی می رسند، دارای درصد فیبر تند انقباض بیشتری، در گروه های ماهیچه ای که در این ورزش کاربرد دارد، نسبت به فیبر کند انقباض، هستند. به زبان ساده، فیبر عضلانی تند انقباض، دارای استعداد بیشتر افزایش حجم بوده، لذا به این افراد […]

قهرمان پرورش اندام – بخش چهارم

درودها بر شما، توانایی یک ورزشکار پرورش اندام جهت ریکاوری کردن عضلات، با سرعتی بیشتر بین جلسات تمرینی و در نتیجه، وجود این امکان که ایشان بتوانند بر فرکانس تمرینی خود بی افزایند، به زبان بسیار ساده، یعنی اینکه این فرد می تواند با سرعتی بیشتر، در این رشته پیشرفت کند. نکته ای که در […]

قهرمان پرورش اندام – بخش سوم

درودها بر شما، در ادامه، از سویی دیگر، منتزر به یکی دیگر از شاگردانش اشاره می کند که با داشتن سنی تقریبا برابر با ۲۴ سال، می بایستی هر گروه عضلانی را در عرض ده روز، یک بار تمرین می داده است و اگر به هر دلیل بر این فرکانس تمرینی می افزوده، پس از […]

قهرمان پرورش اندام – بخش دوم

درود ها بر شما، سرعت ریکاوری پس از هر جلسه تمرینی، حداکثر میزان پتانسیل رشد یک گروه عضلانی، طول عضلات مربوطه، درصد فیبرهای کند انقباض و تند انقباض یک گروه عضلانی، بازده ارتباط عصبی عضلانی و…کلی موارد دیگر، همگی به ژنتیک و عوامل وراثتی فرد، وابسته است. مایک منتزر در یکی از مصاحبه هایش داستانی […]

قهرمان پرورش اندام – بخش اول

درودها بر شما، از گذشته نه چندان دور تا امروز، در ورزش اختصاصی بدنسازی، با هدف ایجاد تناسب اندام، پرورش اندام، زیبایی اندام یا هر اسم دیگری، افرادی بوده اند که در صدر مجلس حضور داشته و جایگاه های تراز اول را در مسابقات این رشته ورزشی، کسب کرده اند، افرادی که اکثرا برای چند […]

اعمال اصل اضافه بار – بخش نهایی

درودها بر شما، اکثر عزیزان به اشتباه تصور می کنند که پس از ریکاوری شدن بدن از تمرین پشت سر گذاشته شده، زمان اعمال اضافه بار بعدی رسیده است، رد صورتی که بدن بایستی فرصتی نیز داشته باشد تا نسبت به اضافه بار قبلی خود را قوی تر نموده تا متناسب با شرایطی که در […]

اعمال اصل اضافه بار – بخش ششم

درودها بر شما، در حقیقت شما اصل اضافه بار را رعایت کرده اید، منتها گروه عضلانی تمرین داده شده و سیستم عصبی عضلانی، در بین دو جلسه تمرینی، به قدر کفایت استراحت دریافت نکرده اند و بدن را رفته رفته، وارد فاز تمرین زدگی، نموده اید. از سوی دیگر، ممکن است شما به نظر خودتان، […]

اعمال اصل اضافه بار – بخش پنجم

درودها بر شما، با فرض اینکه شما اضافه بار لازم جهت ایجاد شرایط تحریک به رشد را به گروه عضلانی مربوطه، وارد کرده اید، پس از جلسه تمرینی، بدن فرد وارد فاز ریکاوری خواهد شد، توجه داشته باشید که عرض کردم بدن فرد نه تنها همان گروه عضلانی. ببینید، با پشت سر گذاشتن یه جلسه […]

اعمال اصل اضافه بار – بخش چهارم

درودها بر شما، در مجموع، اگر شما به هر شکل، تمرین این جلسه را نسبت به جلسه قبلی، سخت تر انجام دهید، البته سخت تر نه به این میزان که با استفاده از تعداد ست و کمیت بیشتر، به نوعی یک اضافه بار را به عضلات درگیر در تمرین، وارد کرده اید. فرضا تا جلسه […]

اعمال اصل اضافه بار – بخش سوم

درودها بر شما، فرض بفرمایید که در مجموع، موارد ذکر شده در حرکت پارالل، مشابه با روند اجرا شده در جلسه قبلی بوده است، منتها با یک تفاوت، شما در جلسه قبلی، در ابتدا، حداکثر توانسته بودید ۵ تکرار را تا ناتوانی اجرا کنید، ولی در این جلسه دوم، به عدد ۶ تکرار رسیده اید، […]
عنوان ۲ از ۳۸«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »