بایگانی برچسب ها: دستگاه بدنسازی

پرورش عضلات زیربغل – بخش سی و سوم

درودها بر شما، جهت روندی که ورزشکار فرضا عضلات زیربغل خود را به همراه بخش پشتی سرشانه ها و عضلات دوسربازویی تمرین می دهد، برای مثال به این ترتیب، طراحی می کنم: پول آور دمبل با استفاده از تکنیک شدت دهنده درآپ ست یا در صورت امکان استراحت و توقف، البته می توان از روند […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و نهم

درودها بر شما، بپردازیم به مثال های عملی جهت تمرین دادن عضلات زیربغل، با رویه فول بادی هر روزه و پس از آن، فول بادی یک روز در میان، پیش می روم. مشابه با موارد شرح داده شده در تمرین عضلات سینه ای، اگر سطح ورزشکار مبتدی باشد، از تکنیک های شدت دهنده استفاده نمی […]

پرورش عضلات زیربغل – بخش بیست و پنجم

درودها بر شما، حرکت دیگری که کاربردی مشابه با زیربغل دمبل تک خم دارد، زیربغل با استفاده از دستگاه اچ بوده، که ورزشکار را در موقعیتی جهت اجرای حرکت قرار می دهد تا حداقل فشار ممکن، به ستون فقرات ایشان وارد آید و همچنین، ایشان کمترین انرژی را، صرف حفظ بدن در موقعیت اجرای صحیح […]

طراحی برنامه های تمرینی، غذایی

طراحی برنامه های تمرینی و تغذیه ای، جهت کاهش و افزایش وزن، تناسب اندام، برنامه های تخصصی آمادگی جسمانی رشته های ورزشی رزمی و برنامه های تخصصی پروررش اندام…. برنامه های تمرینی، پس از دریافت اطلاعات بدنی متقاضی، پرداخت هزینه مربوطه، در غالب فایل پی دی اف تقدیم می شود که به صورت هفتگی و […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش بیست و هفتم

درودها بر شما، در تمامی حرکات پرسی انجام شده با استفاده از وزنه آزاد (دمبل ها و هالتر)، جهت گروه عضلات سینه ای، یکسری اشتباهات رایج و مشترک وجود دارد، که به آنها می پردازم. معمولا افراد، در گیرش هالتر، دستها را به اندازه مناسب، جهت درگیری سازی عضلات سینه ای، قرار نمی دهند. عرض […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش بیست و دوم

درود ها بر شما، همان رویه شرح داده شده جهت پارالل را که در آن شما تعداد تکرارهایی را که تا ناتوانی پیش می برید، ضربدر یک عدد نموده و با استفاده از استراحت و توقف های کوتاه، تا رسیدن به آن حاصل ضرب، پیش می روید، می توانید به تمامی حرکات اجرا شده با […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش چهاردهم

درودها بر شما، در این حرکت پول آور نیز، می توانید از تکنیک هایی همچون درآپ ست، کمکی، استراحت و توقف و در انتهای یک ست تمرینی، تکرارهای نیمه و سپس یک چهارم دامنه حرکتی، بهره ببرید، جدای از رویه های پیش خستگی و پس خستگی که در کنار حرکات مرکب، به شرح آنها خواهم […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش سیزدهم

درودها بر شما، بپردازیم به یک حرکت دیگر از دسته ایزوله ها، جهت عضلات سینه ای، پول آور دمبل، دراز کشیده در طول میز، یعنی مخالف وضعیت مرسوم اجرای پول آور دمبل، دراز کشیده به صورت متقاطع بر روی میز که بیشتر عضلات زیربغل، بخش لاتسیموس دورسی را درگیر می کند. هرچند همین وضعیت اول […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش یازدهم

درودها بر شما، از نمونه های دیگری که فرضا قرار است جهت شاگردانم از حرکات قفسه سینه، بهره ببرم، اگر قرار باشد ایشان به صورت فول بادی هر روزه به تمرینات بپردازند، به صورت یک روز درمیان، یک نوع حرکت تک مفصلی که یکی از همین انواع قفسه باشد را انتخاب کرده و روزهای مابین […]

پرورش عضلات سینه ای – بخش هشتم

درودها بر شما، تکنیک انقباض ایزومتریک، واقعا یکی از روش های افزایش شدت در تمرین بوده که کمتر کسی از آن بهره برده و می برد (البته بغییر از عزیزانی که افتخار برنامه دهی آنها را دارم). برای مثال، جهت شاگردان خودم که در باشگاه به دستگاه باترفلای دسترسی دارند (اجرای این تکنیک با استفاده […]
عنوان ۱ از ۱۳۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »