بایگانی برچسب ها: تناسب اندام بانوان

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و نهم

درودها بر شما، حرکت پشت بازو کیک بک، چه با استفاده از دمبل، چه با بهره گیری از سیم کش، یکی از حرکات ایزوله یا همان تک مفصلی پرورش دهنده عضلات سه سربازویی بوده که عمده فشار درگیری در این گروه عضلانی را، به شکلی متمرکز، متوجه بخش داخلی این ماهیچه نموده و موجبات تقویت […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و هشتم

درودها بر شما، بوسیله این روش کمک کردن با استفاده از دست مخالف به جهت طی نمودن دامنه مثبت حرکت، باعث خواهید شد که به صورتی بالقوه، دست در حال اجرای حرکت، کنترل تکرارها را در اختیار داشته باشد، چرا که اگر فرضا مانند اکثر افراد، با قرار دادن کف دست مخالف در پشت دست […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و هفتم

درودها بر شما، در جلوبازو دمبل تک خم، فرضا شما وزنه ای را بکار گرفته اید که با پیشبرد تکرارها در دامنه مثبت، در عرض یک ثانیه، یک ثانیه مکث در اوج انقباض و در نهایت دو ثانیه جهت دامنه منفی، در تکرارهای ۸ الی ۱۰ به ناتوانی در اجرای دامنه مثبت، رسیده اید، حال […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و پنجم

درودها بر شما، یکی از نکات خیلی مهم و ماثر در حرکت جلوبازو دمبل تک خم، مکث لحظه ای در انتهای دامنه مثبت و اجرای دامنه منفی به صورت آهسته و کنترل شده، می باشد. در انتهای دامنه مثبت، بایستی بتوانید فرضا برای یک ثانیه مکث داشته و به صورت ایستایی، به انقباض عضله دوسربازویی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و پنجم

درودها بر شما، ماهیت این حرکت به گونه ای است که بخش داخلی عضلات دوسربازویی را، بیشتر درگیر کرده و به رشد تحریک می کند، یعنی بخشی که از نمای روبرو و به نوعی در حالت ریلکس بودن دستان شما، به دوسربازویی شما یک ظاهر پر چگالی را می بخشد. با این اوصاف، به شکلی […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و چهارم

درودها بر شما، یکی دیگر از حرکات تقویت کننده عضلات دوسربازویی، جلوبازو دمبل تک خم بوده که به دلیل مهار شدن بخش پشتی عضلات بازویی در مکانی تقریبا کناره ران ورزشکار، امکان ایجاد تقلب در پیشبرد تکرارها را، به حداقل خود می رساند، اگرچه خیلی از عزیزان، بازهم از وزنه ای استفاده می کنند که […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و دوم

درودها بر شما، در اجرای پشت بازو سیم کش بوسیله متصل نمودن طناب نیز، داستان استفاده از مقدار وزنه ای به نسبت سبک تر از پشت بازو سیم کش به شکل مرسوم آن، صدق می کند، یعنی شما بایستی متناسب با توان خود، از وزنه ای استفاده کنید که بتوانید بدون تقلب، از ابتدای دامنه […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهل و یکم

درودها بر شما، در پشت بازو سیم کش، با معکوس کردن گیرش دستان خود بر روی میله، می توانید عمده فشار وارد شده را بر بخش میانی عضلات سه سربازویی خود متمرکز نمایید. در استفاده از دستگیره ای که امکان اجرای این حرکت را به صورت تک دست به شما خواهد داد و گیرش معکوس، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهلم

درودها بر شما، برخی عزیزان، به دلیل استفاده از مقدار وزنه ای بیش از توان اجرای حرکت در دامنه کامل و اسلوب صحیح بیومکانیکی آن، در پشت بازو سیم کش، جهت جابجاسازی این وزنه مجبور می شوند آرنج های خود را از کنار پهلو ها به صورت عرضی فاصله داده و جهت اجرای دامنه مثبت، […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش سی و نهم

درودها بر شما، در حین اجرای تکرارها، معمولا می بایستی آرنجهای شما در فضا ثابت و بدون حرکت باقی بمانند تا به این شکل، از اجرای حرکت با تاب دادن مفصل ها و تقلب در پیشبرد تکرارها، پرهیز شود. از سوی دیگر، ماهیت این حرکت به گونه ای است که به صورتی فراینده، به بخش […]
عنوان ۲ از ۶۵«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »