بایگانی برچسب ها: برنامه پرورش اندام

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش دوازدهم

درودها بر شما، برویم سراغ حرکت پرس ران. یکی از بهترین و صد البته ایمن ترین حرکات پرورش دهنده عضلات چهار سر ران که می توان به راحتی، با جایگیری های مختلف پا بر روی سینی دستگاه و استفاده از تکنیک های مختلف، به پرورش تمامی بخش های عضلات چهارسر ران، پرداخت. در ابتدا بایستی […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش یازدهم

درودها بر شما، رویه های شدت دهنده دیگری را نیز می توان در اجرای انواع حرکات اسکوات ، بکار برد، برای مثال استفاده از نوعی استراحت و توقف در حرکت پیستول یا همان ایر اسکوات به صورت تک پا، فرضا پای راست را تا ناتوانی پیش برده، بدون استراحت، پای چپ تا ناتوانی، مجددا پای […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش دهم

درودها بر شما، جهت اجرای انواع حرکت اسکوات، می توان یکسری از تکنیک ها را بکار گرفت، برای مثال تکنیک سوپرست های پیش خستگی و یا پس خستگی، اجرا جلو ران دستگاه تا ناتوانی، بلافاصله اجرای حرکت اسکوات مجددا تا ناتوانی، یا برعکس این رویه، که می شود پس خستگی، اسکوات تا ناتوانی، بلافاصله حرکت […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش نهم

درودها بر شما، اغلب افراد، در زمان استفاده کردن از وزنه در حرکت اسکوات، از مقداری بیش از توانشان جهت رعایت اسلوب صحیح حرکت، استفاده می کنند، همین امر باعث می شود که در لحظه شروع دامنه مثبت تکرارها، از بخش پایین حرکت، بجای اینکه بالاتنه تا جای ممکن به صورت عمود بر زمین قرار […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش هشتم

درودها بر شما، حرکت بعدی، از دسته حرکات چند مفصلی، اسکوات. دیگر نیاز به گفتن نیست که این حرکت، به دلیل فعال سازی و بکار گرفتن تعداد زیادی از عضلات به صورت همزمان در حین اجرا، موجبات ایجاد حالت آنابولیزان را، در بدن ورزشکار، فراهم می کند. با ایر اسکوات یا همان بشین و پاشوی […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش هفتم

درودها بر شما، رویه دیگری که می توان به راحتی در حرکت جلو ران دستگاه از آن بهره برد، تغییر نحوه قرار دهی پاها، در بین تکرارها، می باشد. برای مثال، بخش داخلی عضلات چهار سر ران شما، دارای ضعف است، تکرارها را به صورت قرار دهی پاها بازتر از عرض شانه، جهت گیری پنجه […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش ششم

درودها بر شما، تکنیک دیگری که به خوبی می توان از آن در حرکت جلو ران دستگاه بهره برد، تکرارهای ۲۱ تایی بوده که در پرورش عضلات بازویی، کاربرد فراوان دارد و به دلیل ماهیت بیومکانیکی این حرکت نیز، به خوبی قابل استفاده می باشد. هنر این تکنیک، گیج کردن سیستم عصبی عضلانی بوده، به […]

پرورش عضلات چهار سر ران – بخش پنجم

درودها بر شما، اگر توجه کرده باشید، در زمان اجرای دامنه منفی تکرارها در حرکت جلو ران دستگاه، به نوعی، فرد با یک احساس کاهش فشار بالقوه روبرو می شود، یعنی این نوع دستگاه ها، معمولا به گونه ای طراحی شده اند که دامنه منفی بسیار راحت انجام می شود و با حداقل نیروی اعمال […]

پرورش عضلات چهارسر ران – بخش چهارم

درودها بر شما، روند دیگری که در این حرکت قابل اجرا بوده و به نوعی، یک استراحت و توقف به حساب می آید، اجرای حرکت به صورت تک پا، می باشد. فرضا شما در بین عضلات چهار سر ران سمت راست و چپ خود، دارای تقارن نیستید و پای چپ شما نسبت به راست، کمی […]

پرورش عضلات چهارسر ران – بخش سوم

درودها بر شما، جهت این حرکت، می توانید به راحتی از انواع تکنیک های شدت دهنده، بهره ببرید. پیش خستگی، اجرای این حرکت تا ناتوانی، بلافاصله لانژ بلغاری، انواع اسکوات، پرس ران و مواردی این چنینی یا پس خستگی که روند برعکس این حالت می باشد، یعنی یک حرکت چند مفصلی تا ناتوانی سپس یک […]
عنوان ۳ از ۵۸«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »