بایگانی برچسب ها: افزایش حجم

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش بیست و چهارم

درودها بر شما، در این حرکت (جلوبازو دمبل میز شیبدار)، زمانی که شما به انتهای دامنه منفی یک تکرار می رسید و قصد اجرای بخش مثبت تکرار بعدی را دارید، برای کسری از ثانیه، به دلیل بیومکانیک خاص حرکت، کشش اعمال شده بر عضلات دوسر بازویی، متوقف می شود، یعنی به نوعی این عضلات در […]

پرورش عضلات بازویی و ساعدها – بخش چهاردهم

درود ها بر شما، جهت بکارگیری تکنیک های شدت دهنده در حرکت پشت بازو هالتر خوابیده و یا نمونه های مشابه با آن که با استفاده از دمبل و یا سیم کش اجرا می شوند، می توانید از تکنیک های مختلفی، بهره ببرید. البته به شخصه در این گونه حرکات، با استفاده کردن از روند […]

ارائه طرح جدید تنظیم برنامه های غذایی و تمرینی

طرح جدید ارائه برنامه های غذایی و تمرینی درودها بر شما، جهت استفاده طیف گسترده تری از عزیزان ورزشکار با سوابق تمرینی و اهداف مختلف، نرخ طراحی برنامه های مربوطه را، به شرح ذیل، تغییر داده ام: ارائه برنامه تمرینی، یک عدد به صورت ماهیانه، ۱۰۰ هزار تومانبرنامه تمرینی، دو عدد به صورت ماهیانه (هر […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش هفتم

درودها بر شما، با افزایش سابقه تمرینی، کم کم، بخش های از گروه های عضلانی مطرح در هنر پرورش اندام، ضعف و عدم هماهنگی شکل پذیری، افزایش حجم و تقارن را، نسبت به دیگر گروه های عضلانی، نشان خواهند داد. همانگونه که عرض گردید، اکثر افراد به اشتباه، تعداد حرکات و ست های تمرینی را، […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش ششم

درودها بر شما، معمولا افرادی که بر سابقه تمرینی شان در ورزش تناسب اندام و یا پرورش اندام افزوده می شود، به مرور هم از سرعت افزایش حجم توده عضلانی ایشان نیز کاسته خواهد شد، چرا که طبیعتا، به صورت تدریجی، به حداکثر پتانسیل رشد عضلانی خود، متناسب با ژنتیکشان، خواهند رسید. اغلب به نقطه […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش پنجم

درودها بر شما، در گذشته هم عرض کرده ام، هر چه شما بتوانید از مدت زمان یک جلسه تمرینی خود، با استفاده از مواردی همچون کاهش میزان استراحت میان ست های تمرینی و کاهش حجم تمرین با استفاده از تکنیک های شدت دهنده و به نوعی فراتر بردن توده عضلانی که به وسیله آن، میزان […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش چهارم

درودها بر شما، فرض بفرمایید که شما قصد تمرین دادن عضلات سینه ای را داشته و به منظور انتخاب تعداد ست ها و حرکات، دو راهکار و رویه ذیل را، پیش رو دارید: اول اجرای سه ست برای هر حرکت، یک ست گرم کردن و آشنایی با حرکت و دو ست تا ناتوانی و استفاده […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش سوم

درودها بر شما، تصور بفرمایید که به صورت هفتگی، دو جلسه تمرینی را جهت عضلات سه سربازویی خود، در نظر گرفته اید، در هر جلسه، بیش از ۱۵ ست را روی این گروه عضلانی، اجرا می کنید. در مجموع از حرکات پشت بازو سیم کش ایستاده، پشت بازو دمبل جفت دست پشت سر، پشت بازو […]

افزایش سابقه تمرینی، کاهش حجم تمرین – بخش دوم

درودها بر شما، تصور بفرمایید که فرضا یکسال از سابقه تمرینی منظم شما، می گذرد، همه چیزی هم به صورت حساب شده، متناسب با اهداف و نیازهای بدن شما، در این یکسال پیش رفته است. فرضا قطر عضلات بازوان شما، در بدو شروع، ۳۰ سانتیمتر بوده، حالا پس از یک سال، فرضا ۳۷ سانتیمتر شده […]

افزایش وزن توده عضلانی – بخش نهایی

درودها بر شما، در این بخش نهایی به نکاتی اجمالی در خصوص موارد مورد نیاز جهت افزایش وزن توده عضلانی، از نگاه تغذیه، می پردازم. به صورت کلی، در یک بازه زمانی که شما هدف افزایش وزن با کیفیت عضلات را در سر می پرورانید، نمی بایستی آنچنان میان وعده های غذایی خود فاصله گذاشته، […]
عنوان ۱ از ۱۵۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »