بایگانی برچسب ها: کافئین

مکمل های غذایی، افسانه یا واقعیت، کاربرد اصولی – بخش نهایی

درودها بر شما، در نهایت کمی هم به بحث استفاده از مکمل ها در دوران کاهش وزن بپردازیم. برای مثال دیگر هر ورزشکار پرورش اندامی، آگاه است که قهوه دارای خواص چربی سوزی بوده، همچنین چای سبز و آمینو اسید الکارنیتین، به نحوی می تواند در فرآیند سوخت چربی ها، موثر واقع شوند. عوام تصور […]

رویکردی عملی، در خصوص مکمل های غذایی – بخش دهم

درودها بر شما، در خصوص کافئین، برخی منابع مقدار ۲۰۰ میلی گرم از آن را، در فاصله زمانی ۳۰ الی ۴۵ دقیقه قبل از تمرین و به همین میزان قبل از وعده های غذایی اصلی، بخصوص در دوران رژیم کاهش وزن، پیشنهاد، می کنند. استفاده از این ماده قبل از یک جلسه تمرینی باعث خواهد […]